Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tieto Latvia ir izstrādājusi e-GRĀMATU bibliotēkas platformu publiskajām bibliotēkām

Jau drīzumā jebkurš publiskās bibliotēkas lasītājs varēs tiešsaistē bez maksas lasīt tajā pieejamās e-grāmatas, izmantojot e-GRĀMATU bibliotēkas platformu.Visām Latvijas publiskajām bibliotēkām, kuras izmanto informācijas sistēmu ALISE, ir iespējams abonēt e-GRĀMATU bibliotēkas platformu.

Decembrī veiksmīgi noslēdzās viens no platformas izstrādes posmiem –izmēģinājuma projekts, kurā piedalījās izdevēji “Apgāds Zvaigzne ABC”, “Jāņa Rozes apgāds” un “Jumava”, kā arī sešas Latvijas publiskās bibliotēkas: Ventspils, Kuldīgas Galvenā, Valmieras, Jelgavas pilsētas, Latgales Centrālā un Preiļu bibliotēka. Tieto Latvia projektu vadītājs Jānis Plūme stāsta: “Izmēģinājuma projekta mērķis bija izstrādāt un pārbaudīt praksē e-GRĀMATU bibliotēkas iesaistīto pušu sadarbības modeļus un tehniskos risinājumus. Pilnveidošanas būtiskākie virzieni ir lasītāja iespēju paplašināšana sistēmā un izdevēju-bibliotekāru sadarbības procesu maksimāla automatizācija.” 2017.gada februārī plānots sākt platformas lietošanu reālajā režīmā.
Jebkurš izdevējs ir aicināts pievienoties e-GRĀMATU bibliotēkas platformai, kas ir jauns kanāls e-grāmatu izplatīšanai.
Tieto Latvia tirdzniecības vadītāja Baiba Mūze atzīst: “Kaut arī ideja izveidot e-grāmatu bibliotēkas platformu radās jau pirms laba laika, tikai ciešā sadarbībā ar izdevējiem izdevies realizēt risinājumu atbilstoši spēkā esošajiem autortiesību regulējumiem un respektējot visu iesaistīto pušu intereses. Pēdējo gadu laikā ir strādāts pie likumdošanas un autortiesību regulējumu sakārtošanas gan valsts, gan Eiropas Savienības mērogā, kas dod cerību pozitīvi raudzīties uz plašu platformas turpmāko lietošanu un jaunu iespēju attīstīšanu.”
Apgāds Zvaigzne ABC atzinīgi vērtē iniciatīvu Latvijā izveidot vienotu, viegli pieejamu un lietojamu platformu bibliotēkām e-grāmatu lasīšanai. “Privātās partnerības rezultātā, darbojoties brīvprātīgi un ieguldot savus finanšu un cilvēkresursus, īstenotais valstiski nozīmīgais publiskās piekļuves projekts ir uzskatāms par unikālu. Projekts uzskatāms par veiksmīgu, jo jau no tā pirmsākumiem 2015.gada rudenī platformas izstrādātājs Tieto Latvia uz sarunām aicināja izdevējus, tādējādi sistēmas izveidē ņemot vērā jautājumus, kas skar izdevniecību autorlīgumus. Rezultātā jau šobrīd ir radīta ērti funkcionējoša platforma ar lielu potenciālu bibliotēku pakalpojumu paplašināšanai. Apgāds Zvaigzne ABC arī 2017.gadā iesaistīsies bibliotēku e-grāmatu projekta attīstīšanā, veicinot tieši latviešu autoru e-grāmatu pieejamību publiskajās bibliotēkās,” uzsver Zvaigzne ABC Interaktīvo mācību materiālu izstrādes grupas vadītāja Sintija Buhanovska. www.zvaigzne.lv
“Grāmata paliek grāmata, neatkarīgi no tās formāta. Latvijas publiskās bibliotēkas jau sen gaidīja iespēju godam pildīt savu misiju – nodrošināt lasītāju tiesības lasīt arī e-formātā. Tagad katra bibliotēka var abonēt e-grāmatu platformu, pirkt e-grāmatu licences un piedāvāt saviem klientiem iespēju, neizejot no mājas, tikt pie kārotās e-grāmatas. E-formāts dod iespēju lasīt arī tiem, kuriem papīra formātā druka ir par sīku,” e-bibliotēkas nepieciešamību komentē Valmieras bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga.www.biblioteka.valmiera.lv
Kontaktinformācija: Baiba Mūze, Tirdzniecības vadītāja, Tieto Latvia, tālr. +371 29286003, baiba.muze@tieto.com
Tieto Latvia ir Baltijā vadošais informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums, kurš specializējas dažādu informācijas sistēmu izveidē, nodrošinot pilna cikla pakalpojumu sniegšanu. Latvijā uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti nodrošina vairāk nekā 700 augsti kvalificēti un sertificēti speciālisti. Ar uzņēmuma radīto IT risinājumu palīdzību strādā ne tikai valsts pārvaldes institūcijas, bet arī vadošie uzņēmumi Baltijas un Skandināvijas valstīs. Tieto maksājumu un karšu risinājumu programmatūru lieto vairāk nekā 500 finanšu institūcijas 33 pasaules valstīs, savukārt tirgus analītiķi Latvijas speciālistu izstrādāto produktu novērtējuši kā vienu no vadošajiem pasaulē. http://www.tieto.lv/

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvijā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kas darbojas vairāk kā 1000 Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, skolu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.https://www.tieto.lv/pakalpojumi/specializeti-biznesa-risinajumi/biblioteku-informacijas-sistema-alise

Avots: SIA Tieto Latvia

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv