Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiks izveidots starptautisks kulinārā mantojuma centrs

Saturs atjaunots: 9.05.2013.

Lai veicinātu sociāli – ekonomisko attīstību, atbalstītu uzņēmējdarbību, popularizējot kulināro mantojumu, tiek uzsākts  Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekts „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” (Nr.LLB-2-266).

Paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku kapacitāti Latgales un Vitebskas reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāko attīstību, tiks izveidots starptautiskais kulinārā mantojuma BELLA CUISINE centrs.

Projekta realizācijas gaitā  30 Latgales un 30 Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora pārstāvji apgūs apmācības:

  • „Galda klāšana un viesu uzņemšanas kultūra”;
  • „Kulinārā mantojuma ēdieni, receptes, ēdienu noformējums un pasniegšana”;
  • „Komunikācijas psiholoģija”.

 

Tiks izstrādāts kopējs BELLA CUISINE maršruts, kura apraksts 12 000 eksemplāros tiks publicēts latviešu, krievu un angļu val. Latgales reģiona un Vitebskas apgabala kulinārais mantojums tiks popularizēts, izdodot brošūras, kā arī trijās tūrisma izstādēs – „Balttour” Rīgā, „Otdih” Minskā un „Otdih bez granic” Sanktpēterburgā.

Rēzeknē, Polockā, Ludzā un Krāslavā notiks festivāli ar kopēju kulinārā mantojuma tematiku.

Projekta dalībnieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos uz Skanes reģionu Zviedrijā,  Aukštaitijas reģionu Lietuvā un  Gotlandes reģionu Zviedrijā.

Šajā projektā Aglonas novada dome sadarbojas ar Krāslavas novada domi, Dagdas novada domi, Rēzeknes novada domi, Ludzas novada domi, Polockas pilsētas izpildkomiteju, Lepeļa rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļu, Glubokoje rajona izpildkomitejas fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļu, Verhnedvinskas rajona deputātu padomi, Mioru rajona deputātu padomi un  Starptautiskais sadarbības attīstības atbalsta fondu „Interakcija”.

Projekta kopējās izmaksas – 483 195,05 EUR. No šīs summas 90% – 434 875,54 EUR ir Eiropas Savienības atbalsts, pārējo sedz sadarbības pašvaldības.