Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tiks uzsākti būvniecības darbi Aglonas novada Grāveru ciemā

 

 

Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/098/105 „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Grāveru pagasta Grāveru ciemā, II kārta”  ietvaros Aglonas novada dome noslēdza līgumu ar SIA „Apola – D” par  būvniecības darbu veikšanu Aglonas novada Grāveru ciemā.  Kopumā  projekta ietvaros Grāveru ciemā  plānots veikt ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju (2220 m), kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšanu (750 m), spiedvada izbūvi (265 m) un jaunas  kanalizācijas sūkņu stacijas izbūvi (1 gab.).
Objekta  būvuzraudzību veiks  SIA „RS Property”.
Objekta  autoruzraudzību veiks tehniskā projekta izstrādātāji  SIA „C projekti”.
Projekta kopējais finansējums sastāda 434665.37 EUR. ERAF līdzfinansējums – 305343.44 EUR ( 85 %),   Aglonas pašvaldības finansējums – 53884.14 EUR (15 %), neattiecināmās izmaksas (tajā skaitā PVN) – 75437.79 EUR.
Kopējais projekta īstenošanas ilgums -23 mēneši.

Informāciju sagatavoja projekta vadītāja L. Strole – Krasovska