Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tikšanās ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulu

3.oktobrī  Aglonas internātvidusskolā viesojās Krievijas Federācijas ģenerālkonsuls Oļegs Ribakovs ar kundzi Jeļenu Ribakovu. Viņi iepazinās ar skolu, ar mācību kabinetiem, skolas tradīcijām, tikās ar skolas vadību un Aglonas novada domes priekšsēdētāju Igoru Reščenko. Ģenerālkonsuls īpaši interesējās par krievu valodas mācīšanu skolā. Uzdāvināja skolas bibliotēkai dažādas vērtīgas grāmatas. Atzinīgi novērtēja skolēnu sasniegumus ārpusskolas konkursos un aktivitātēs.

D.v.audz.darbā Māra Ušacka