Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tradīcijas atkārtojas

13. novembrī Aglonas vidusskolā norisinājās erudīcijas konkurss „Kas? Kur? Kad?”.  Šis datums saistījās ar trim notikumiem – erudīcijas spēle, skolas avīzes „Atbalss” 17. dzimšanas dienu un  dzejnieka Ojāra Vācieša  79. dzimšanas dienu.

Spēlē piedalījās 4 komandas. Komandas sastāvēja no 9 skolēniem, kuri pārstāvēja 6.-12. klasi. Skolotājas bija sagatavojušas dažādus jautājumus. Visi jautājumi, vai tie bija angļu vai latviešu valodā, bija par Latviju, jo pasākums notika Tēvzemes nedēļas ietvaros. Daži jautājumi bija pat no 80-tajiem gadiem, kurus sagatavojušas mūsu skolas skolotāja tā laika  „Kas? Kur? Kad?” spēlēm. Komandas sākumā vienojās spēlēt līdz sešiem punktiem, lai paspētu izspēlēt. Taču jautājumi nebija viegli, nācās spēlēt līdz pieciem punktiem. Cīņa bija ļoti sīva. Skolēni tā aizrāvās, ka atteicās no muzikālajām pauzēm, no atpūtas minūtes.

Apkopojot rezultātus, pirmo vietu ieguva komanda „Rajons”, otro- „Pavļuks”, trešo-  „Meitenes un Mārcis” un ceturto – „Kedas”. Komandu iegūtās vietas vienu no otras šķīra puspunkts.

 

 

 

Nākošajā dienā par spēli atsauksmes bija pārsteidzoši pozitīvas. Citēju Zandas Melderes teikto: „Spēle man ļoti patika. Uzzināju daudz jaunas informācijas. Varētu šo spēli rīkot biežāk.” Patrīcija izsakās: „Man patika šis pasākums, bija interesanti, uzzināju daudz ko jauna. Nākamreiz šim konkursam vajadzētu atvēlēt vairāk laika!”  Daudzi skolēni uzrakstīja pieteikumus nākamajai spēlei, lai tiktu uzņemti komandā. Citi skolēni, kuri iepriekš atteicās iesaistīties komandā, pēc tam nožēloja, jo saprata, ko ir zaudējuši. Zaudējuši iegūt daudz jaunas informācijas, prasmi sadarboties. Šoreiz visi skolēni, sākot ar 6. klasi centās strādāt komandā.

Lielu paldies varam teikt erudīcijas konkursa rīkotājām, mūsu skolas valodu skolotājām: Regīnai Grigulei; Monikai Pušņakovai; Irēnai Kudiņai; Anitai Blaževičai un Ritai Karpovai.

 

Aglonas vidusskolas 12.b klases skolniece Lelde Bartuša.