Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Traktortehnikas tehniskās apskates dienas Aglonas pagastā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa informē Aglonas novada iedzīvotājus par traktortehnikas  un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates norises laikiem un vietām.

Jaunaglonā 11. maijā no plkst. 09.00 bijušās Jaunaglonas AVS teritorijā (Ezerkalna iela 4).

Aglonā 11. maijā  no plkst. 11.00 stāvlaukumā pie bazilikas (Krāslavas iela 2).

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:

1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība.
2. Attiecīgās kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecība.
3. Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise.

Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:

1. Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – 16,25 EUR
2. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EUR
3. Speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EUR
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu- 0.57 EUR par 1 km

Uzziņas pa telefonu 28621858 vai 28653191.

Avots: Valsts Tehniskās uzraudzības aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv