Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Traktortehnikas tehniskās apskates maijā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa informē par traktortehnikas tehnisko apskašu norises laikiem un vietām Aglonas novadā.

JAUNAGLONA – 8. maijā plkst 9:00  Jaunaglonas profesionālās vidusskolas  teritorijā;
AGLONA – 8. maijā plkst. 11:00 stāvlaukumā pie Aglonas bazilikas.

Uz skati jābūt traktortehnikai un sekojošiem dokumentiem:
1. Traktortehnikas reģistrācijas apliecība
2. Traktortehnikas vadītāja apliecība
3. Spēkā esoša obligātā civiltiesiskās apdrošināšanas polise

 Pakalpojumu izmaksas tehniskajā apskatē:
1. Traktoru un graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate – 16,25 EUR
2. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate – 12,13 EUR
3. Speciālās traktortehnikas ikgadējā valsts tehniskā apskate – 24,08 EUR
Papildus tehniskās apskates cenai tiks iekasēta maksa par transporta nodrošinājumu – 0.57 EUR par 1 km

Uzziņas pa telefonu 65322033 vai mobilo 28621858.
Avots: VTUA Tehniskās uzraudzības departamenta Latgales reģiona nodaļa Preiļos

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv