Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam ”Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Pasākuma mērķis ir veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru.
Projekta iesniedzējs ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kurš vismaz vienu gadu pirms projekta iesniegšanas ir iekļauts tūrisma bukletā vai tīmekļa vietnē:
- zemnieku saimniecība;
- fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību;
- komersants.

Projektu iesniegumu pieņemšana 10.kārtai pasākumā ”Tūrisma aktivitāšu veicināšana” notiks no 2014.gada 2.janvāra līdz 2014.gada 31.janvārim ar kopējo pieejamo publisko finansējumu aktivitātei “Tūrisma pakalpojumu dažādošana”- 890 000 EUR apmērā.
Pasākuma projektu īstenošanas beigu datums ir astoņi mēneši no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projektu iesniegumu apstiprināšanu.
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (Zemkopības ministrijas ēkas 2.stāva foajē, Republikas laukumā 2, Rīgā), elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) vai izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS).
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājaslapā www.lad.gov.lv – http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/lauku-attistibas-programmas-pasakumi/313-turisma-aktivitasu-veicinasana/

Informatīvais tālrunis – 67095000
Avots – LAD

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv