Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tūrisma informācijas konsultanta atskaite par 2018. gadu

Katru gadu Aglonas novadā paplašinās naktsmītņu piedāvājums. Arī 2018. gadā tika atvērtas 3 jaunas naktsmītnes. Šogad Latvijā viesojās Romas Pāvests Francisks, kas savas vizītes laikā apmeklēja arī Aglonas baziliku. Šis bija liels notikums ne tikai Aglonai, bet arī Latgales reģionam.


Apkopojot datus par apmeklētāju skaitu Aglonas novada tūrisma iestādēs, kultūras, sakrālajos un aktīvās atpūtas objektos, kopējais apmeklētāju skaits sastādīja vairāk par 140 tūkst. No kopējā  tūristu skaita Aglonas novadā 90% sastādīja iekšzemes tūristi, bet 10 % ārvalstu tūristi. Lielākie ārzemju tirgi bija Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Francija, Nīderlande.
Kā populārākos tūrisma objektus var minēt Aglonas baziliku, Maizes muzeju, Kristus Karaļa kalnu, Velnezeru, Senlietu un kara muzeju.
Pie tūrisma informācijas konsultanta pēc tūrisma informācijas bija griezušies 4332 apmeklētāji. 74% no tiem bija Latvijas iedzīvotāji, savukārt 26% ārvalstu viesi. Visvairāk ir bijis apmeklētāju no Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Francijas, Nīderlandes un citām pasaules valstīm.
Visu gadu tiek sniegta informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Aglonas novadā, Latgalē un visā Latvijā, vietējiem un ārzemju tūristiem.
Lai piesaistītus tūristus savam novadam, Aglonas novads katru gadu tiek pārstāvēts Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”, arī 2018. gads nav bijis izņēmums. Divās tematiskajās hallēs pulcējās 850 tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles, pēc ilgāka pārtraukuma arī no ASV, Bulgārijas, Kipras un Islandes.
Latgales reģions tika pārstāvēts 9 starptautiskajās tūrisma izstādēs, kuras pārstāvēja Latgales TIC darbinieki un kurās tika izplatīti arī Aglonas novada tūrisma materiāli:

 • „Balttour 2018” (Ķīpsala, Latvija)
 • „Vakantienbeurs 2018” (Utrehta, Nīderlande)
 • “Matka 2018” (Helsinki, Somija)
 • “Adventur 2018” (Viļņa, Lietuva)
 • “F.re.e 2018” (Minhene, Vācija)
 • “Tourest 2018” (Tallina, Igaunija)
 • “ITB 2018” (Berlīne, Vācija)
 • “Otdih 2018” (Minska, Baltkrievija)
 • “Senior” (Zviedrija)

Tūrisma materiālu izplatīšana veikta arī caur visas Latvijas tūrisma informācijas centriem.
Izdots jauns Tūrisma buklets – 2018 par Aglonas novada piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem 3 valodās (latviešu, krievu, angļu) 3000 eksemplāri. LEADER projekta ietvaros, sadarbībā ar projekta vadītāju Vitu Rivari tika izstrādātas un iespiestas jaunas velomaršrutu kartes 500 eksemplāri, kā arī uzstādītas velo novietnes un iegādāti velosipēdi un aprīkojums. Pateicoties tam, tiks popularizēta aktīvā atpūta Aglonas novadā.
Tika sagatavota informācija par Aglonas novadu LRTA “Ezerzeme” izdotajām Latgales reģiona tūrisma kartēm “Aktīvā atpūta ģimenēm”, tūrisma kartei “Latgale” un LIAA izdotajām kartēm “Austrumlatvija Latgale” un Latvijas velokarte.

Informatīvo vizīšu organizēšana uz Aglonas novadu:

 • Latvijas gidu asociācijas vizīte;
 • Igaunijas lielākā laikraksta “Postimees” žurnālista vizīte;
 • Poļu velo blogera un žurnālistu vizīte, publikācijas medijos www.znajkraj.lv un “Rowertour”;
 • Lietuvas lielākā laikraksta “Lietuvas Rytas” žurnālistu vizīte;
 • Tūrisma operatoru “Estravel” un ziņu portāla TVNET žurnālistu informatīvā vizīte;
 • Polijas žurnālistu (pārstāvēti galvenie Polijas dienas izdevumi, ziņu portāls un televīzija) un tūroperatoru informatīvā vizīte;
 • Vācijas dabas tūrisma bloga www.travelinspired.de road trip tipa vizīte;
 • Ziņu portāla “Delfi” žurnālistu vizīte.

Sadarbībā ar Latvijas vēstnieku Polijā tika organizēta Latgales delegācijas dalība Latvijas dienās Polijā, Oranskas brīvdabas muzejā, kurā piedalījās arī pārstāvji no Aglonas novada, ZS “Sollomina muiža” saimnieki.
Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” Aglonas novada uzņēmējiem bija iespēja piedalīties asociācijas rīkotajās apmācībās, semināros, pieredzes apmaiņas braucienā un Latgales tūrisma konferencē.
Tūrisma informācijas konsultants uzrakstīja pieteikumu uz Latviskā mantojuma zīmi, ko izsniedz Tūrisma asociācija Lauku ceļotājs. Uz Latviskā mantojuma zīmi tika izvirzīta ZS “Sollomina muiža” un tā tika piešķirta.
Notiek darbs pie Eirovelo 11 maršrutu sagatavošanas sadarbībā ar LRTA “Ezerzeme” un citām organizācijām. Arī Aglonas novads tiks iekļauts šajā velo maršrutu tīklā.
Turpinās darbs pie Aglonas novada popularizēšanas gan vietējā, gan ārvalstu tirgū.
Tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Aglonas novada tūrisma piedāvājumu aglona.lv, aglona.travel, visitlatgale.com, latgale.travel u.c. portālos.
Kā arī tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Aglonas novada tūrisma piedāvājumu jaunajam 2019. gada tūrisma kartei, kas tiks izdots 3 valodās (5000 eksemplāros).
Jau tagad sadarbībā ar citiem Latgales TIC darbiniekiem un LRTA “Ezerzeme” tiek plānotas tūrisma mārketinga aktivitātes 2019. gadam.
Plānotie pasākumi ir:

 • Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”;
 • Tūrisma materiālu izplatīšana 6 starptautiskajās tūrisma izstādēs;
 • Mārketinga pasākumi- ārzemju u Latvijas tūroperatoru un žurnālistu vizītes, blogeru vizītes;
 • Informācijas sagatavošana LRTA “Ezerzeme” tematisko karšu izdošanai;
 • Aglonas novada amatnieku dalība amatnieku tirgos;
 • Dalība festivālos un darbsemināros, kā arī citi pasākumi.
 • Aglonas novada tūrisma kartes aktualizēšana un izdošana;
 • Aglonas novada tūrisma piedāvājuma popularizēšana.

Informāciju iesniedza: Liene Baškatova-Jokste, Tūrisma informācijas konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv