Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Tūrisma informācijas konsultanta atskaite par 2019. gadu

 Apkopojot datus par apmeklētāju skaitu Aglonas novada tūrisma iestādēs, kultūras, sakrālajos un aktīvās atpūtas objektos, kopējais apmeklētāju skaits bija aptuveni 200 tūkstoši. No kopējā  tūristu skaita Aglonas novadā 84% – iekšzemes tūristi, bet 16%- ārvalstu tūristi. Lielākie ārzemju tirgi bija Lietuva, Igaunija, Vācija, Polija, Francija, Nīderlande.

Kā populārākos tūrisma objektus var minēt Aglonas baziliku, Maizes muzeju, Kristus Karaļa kalnu, Velnezeru, Senlietu un kara muzeju.

Tūrisma informācijas centrā pēc tūrisma informācijas bija vērsušies 4660 apmeklētāji. 71% no tiem bija Latvijas iedzīvotāji, savukārt 29% ārvalstu viesi. Visvairāk ir bijis apmeklētāju no Lietuvas, Igaunijas, Krievijas Vācijas, Francijas, Nīderlandes un Polijas.

Visu gadu tiek sniegta informācija par naktsmītnēm, ēdināšanas, brīvā laika pavadīšanas, kultūras pasākumiem u.c. iespējām Aglonas novadā, Latgalē un visā Latvijā gan vietējiem, gan arī ārzemju tūristiem. Katru gadu Aglonas novadā paplašinās naktsmītņu piedāvājums. Arī 2019. gadā tika atvērtas 3 jaunas naktsmītnes: “Vēl tuvāk dabai”, “Apartment in Aglona” un “Garage”.

Lai piesaistītu tūristus savam novadam, Aglona katru gadu tiek pārstāvēta Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”, arī 2019. gads nav bijis izņēmums. Divās tematiskajās hallēs pulcējās aptuveni 850 tūrisma uzņēmumi un to pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles un citām valstīm.
Latgales reģions tika pārstāvēts vairākās starptautiskajās tūrisma izstādēs: Nīderlandē, Lietuvā, Igaunijā, Vācijā, kā arī Baltkrievijā un Polijā, to pārstāvēja Latgales TIC darbinieki un izstādēs tika izplatīti arī Aglonas pašvaldības tūrisma materiāli.

Informatīvie materiāli par Aglonas novada teritorijas tūrisma objektiem un piedāvājumu ir pieejami lielākajā daļā Latvijas tūrisma informācijas centros un punktos.

Izdots jauns Tūrisma buklets – 2019 par Aglonas novada piedāvātajiem tūrisma pakalpojumiem 3 valodās (latviešu, krievu, angļu) 5000 eksemplāri.

Pārrobežu projekta „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) (projekta Nr. LLI-349) ietvaros, tika iegādāts ūdens tūrisma inventārs (katamarāni, ūdens velosipēdi, sup dēļi) un velosipēdi (tai skaitā pusaudžu velosipēdi un tandēma velosipēdi), kas paredz ūdens inventāra nodošanu izmantošanai Ciriša ezerā un velosipēdu izmantošanu novada teritorijā bez maksas. Pateicoties tam, atraktīvās atpūtas vietu Ciriša ezera krastā apmeklēja 7 reizes lielāks apmeklētāju skaits nekā 2018. gadā, 2019. gadā to skaits bija 9205 apmeklētāji. Tādā veidā tiek popularizēta aktīvā atpūta un ekotūrisms Aglonas novadā.

Tika sagatavota informācija par Aglonas pašvaldību LRTA “Ezerzeme” izdotajām Latgales reģiona tūrisma kartēm “”Latgale” Atklāj! Izbaudi! Sajūti!”” un citām Latgales reģiona tūrisma kartēm un bukletiem.

Tika organizētas vairākas informatīvās vizītes pie Aglonas tūrisma uzņēmējiem un tūrisma objektiem:

 • 10. – 11.05.2019. – Igaunijas žurnālista vizīte
 • 17. – 19.06.2019. – Igaunijas tūropertoru vizīte.
 • 12. – 15.07.2019. – Poļu žurnālistu vizīte
 • 20. – 25.07.2019. – Lietuvas un Igaunijas žurnālistu vizīte
 • 15. – 22.08.2019. – Nīderlandes žurnālistu vizīte

Sadarbībā ar Latgales reģiona tūrisma asociācijas “Ezerzeme” Aglonas novada uzņēmējiem bija iespēja piedalīties asociācijas rīkotajās apmācībās, semināros, pieredzes apmaiņas braucienā un Latgales tūrisma konferencē.

Joprojām notiek darbs pie EiroVelo 11 maršrutu sagatavošanas sadarbībā ar LRTA “Ezerzeme” un citām organizācijām. Arī Aglonas novada teritorijas ceļi un tiem blakus esošie tūrisma objekti tiks iekļauti šajā velo maršrutu tīklā. Sadarbībā ar Preiļu TIC tiek strādāts pie velo maršruta, kurš ietvers sevī daļu no Aglonas novada teritorijas. Turpinās darbs pie Aglonas novada popularizēšanas gan vietējā, gan ārvalstu tirgū. Tiek plānota informācijas stendu atjaunošana pie jau esošajiem tūrisma objektiem (Kameņecas lielais akmens, Fintmuižas ozols, Ruskuļu lielais akmens, Bērzgales baznīca).

Tiek atjaunota un aktualizēta informācija par Aglonas novada tūrisma piedāvājumu aglona.lv, aglona.travel, visitlatgale.com, latgale.travel u.c. portālos.

Kā arī tiek apkopota informācija par Aglonas novadā esošajiem un jaunajiem tūrisma piedāvājumiem jaunajai 2020. gada tūrisma kartei, kura tiks izdota 3 valodās, 4000 eksemplāros.

Ciešā sadarbībā ar citiem Latgales TIC darbiniekiem un LRTA “Ezerzeme” tiek plānotas tūrisma mārketinga aktivitātes 2020. gadam.

Plānotie pasākumi ir:

 • Dalība starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 2019”;
 • Tūrisma materiālu izplatīšana 5 Starptautiskajās tūrisma izstādēs;
 • Mārketinga pasākumi – ārzemju un Latvijas tūroperatoru un žurnālistu vizītes, blogeru vizītes;
 • Informācijas sagatavošana LRTA “Ezerzeme” tematisko karšu izdošanai;
 • Aglonas novada amatnieku dalība amatnieku tirgos;
 • Dalība festivālos un darbs semināros, kā arī citi pasākumi;
 • Aglonas novada tūrisma kartes aktualizēšana un izdošana;
 • Aglonas novada teritorijā esošo tūrisma piedāvājumu popularizēšana;
 • Dalība projektā “Mārketinga kampaņa Latgales reģiona tūrisma attīstībai un popularizēšanai” (projekta Nr. 19-00-A01630-000003);
 • LEADER projekta „Tūrisma infrastruktūras pilnveidošana Aglonas novada pagastos” (projekta Nr.19-03-AL33-A019.2201-000001) ietvaros, Kastuļinas, Grāveru un Šķeltovas pagastos tiks uzstādītas objektu norāžu un ielu nosaukumu zīmes, kā arī tūrisma informācijas stendi.

Statistika_2019_LATGALE_

Informāciju iesniedza: Kristaps Jānis Brīvers,  Tūrisma informācijas konsultants

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv