Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Turpinās Aglonas novada ielu un ceļu pārbūves darbi

Aglonas novada dome kā sadarbības partneris iesaistījusies projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” īstenošanā. Projekta ietvaros norit Aglonas novadā esošo ielu un ceļu pārbūves darbi sekojošos posmos:

-         S-1 Šķeltova-Pildiģi-Krīviņi 0,000-0,304 km, S-20 Šķeltova-Birztala-Ūdenstornis 0,000-0,096 km (Šķeltovas pagasts);
-         K-8 Priežmala – Zaharišķi 0,030-0,770 km (Kastuļinas pagasts);
-         A-3  Rutuļi – Bēķi – Spīķi – Salenieki 0,000-2,820 km, 3,900 km -8,880 km =7,800 km (1,895 km, Aglonas pagasts);
-         K-2 Dunski- Deņeva – Kastuļina 0,000-2,680 km (1,100 km, Kastuļinas pagasts);
-       Aglonas  iela 0,000-0,350 km Aglonā (Aglonas pagasts);
-        A-43 Leitāni-Aglonas Alpi 0,000-0,460 km (Aglonas pagasts) – būvdarbi pabeigti;
-        Laukums Daugavpils ielā 7  Aglonā (Aglonas pagasts) – būvdarbi pabeigti.
-       Sekmējot vietējās uzņēmējdarbības attīstību, paredzēts izveidot Radošo industriju centru Aglonā, Somersētas ielā 21/23 – izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem.

  

Kopumā plānots piesaistīt Aglonas novadam 1281439,51 EUR lielas  privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projektu vadošais partneris -  Preiļu novada dome, savukārt projekta sadarbības partneri –  Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome.
Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR.
Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un  pašvaldības finansējums.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 15.02.2021. (30 mēneši)

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv