Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās projekta ”Eko atpūta Aglonas novadā” īstenošana

Aglonas novadā turpinās biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātā projektu konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” īstenošana.


Projekta Nr.17-03-AL21-A019.2205-000001.

Projektā plānoto aktivitāšu īstenošanai tika veiktas tirgus izpētes, ir noslēgti līgumi un šobrīd notiek preču piegāde un pakalpojumu izpilde:

1.      Velonovietnes izgatavo un piegādā SIA “MK Dizains”;
2.      Velosipēdus un to aprīkojumu piegādā SIA “Daugavpils pilsētas V.Fjodorova “Planēta””;
3.      Velomaršrutu kartes maketu izgatavo un drukas darbus veic  Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra.

Ir veikti nepieciešamie saskaņošanas darbi ar Dabas pārvaldi un zemes īpašniekiem par velonovietņu izvietošanu.
Projekta kopējās izmaksas sastāda  14959.38 EUR (ar PVN), attiecināmās izmaksas  12363.12 EUR, ELFLA publiskais finansējums ir 11126.80 EUR apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums 1236.32 EUR.

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv

Informāciju iesniedza: Vita Rivare, Aglonas novada domes projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS