Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Turpinās projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” realizēšana

Aglonas novada dome 2017. gadā uzsāka projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/002 “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas novadā” realizēšanu.

Projekta kopējās izmaksas sastāda – 84 440,00 EUR (ESF atbalsta apjoms 85 %, valsts budžeta finansējums 15 %). Projekta īstenošanas laiks paredzēts līdz 30.08.2023.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Aglonas novada iedzīvotājiem, īstenojot vietējā mēroga pasākumus sociālās atstumtības un nabadzības  riskam pakļautajām iedzīvotāju grupām.

Sākot ar šī gada martu līdz pat jūlijam otrdienās un ceturtdienās, Aglonas novada Nūjošanas un slēpošanas trasē, šī projekta ietvaros norisinājās nūjošanas nodarbības, kas guva plašu iedzīvotāju atsaucību.

Maijā tika iegādāts veselības veicināšanas pasākumu inventārs par kopējo summu 2162,56 EUR bez PVN (PVN sastāda 454,14 EUR, summa kopā ar PVN sastāda 2616,70 EUR) , kas galvenokārt paredzēts izmantošanai vispārattīstošajās vingrošanas nodarbības bērnudārzā, fiziski aktīvās un veselību uzlabojošās nodarbībās skolēniem, kā arī dienas nometnē “Jūtu pasaule”. Tika iegādāti inventāra komplekti kustību koordinācijas, līdzsvara, sensorikas, veiklības, reakcijas uzlabošanai un sadarbības prasmju veidošanai (florbola komplekts, futbola vārti, tektoniskie paklāji, konusi, bumbas, tunelis, vingrošanas soli un paklāji, braucamie dēlīši, līdzsvara dēļi, barjeras, kustību aktivitāšu komplekti u.c.)

Turpmākās projektā paredzētās aktivitātes tiks plānotas atbilstoši 09.06.2020. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360. Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

Būsim aktīvi un veseli!

Informāciju iesniedza: Vija Čeirāne, Aglonas pagasta projektu vadītāja

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv