Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās rekonstrukcijas darbi Aglonas novada pludmalēs

Latgales reģiona tūrisma darbības sekmēšanai, reģiona tūrisma nozares attīstībai, kā arī Latgales – Pleskavas pārrobežu reģionu kopīga tūrisma tīkla attīstībai projekta „Tūre pa Latgali & Pleskavu” (ELRI-129), kas tiek īstenots Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 – 2013. gadam ietvaros, tiek labiekārtotas Aglonā, Šķeltovā un Grāveros esošās pludmales, izveidojot jaunu infrastruktūru.

25.jūlijā Aglonas novadā bija ieradies biedrības „Latgales reģiona attīstības aģentūras” projektu vadītājs, lai kopā ar pašvaldības pārstāvjiem veiktu objektu pieņemšanu. Veicot Aglonas atpūtas vietas pie Cirīša ezera, kā arī pludmales pie Šķeltovas ezera apsekošanu, tika secināts, ka nav pabeigti visi specifikācijā paredzētie darbi. Pieņemšanas – nodošanas procedūra tika atlikta. Būvniecības firma apņēmusies līdz nākamajai nedēļai pabeigt Aglonas objektā paredzētos darbus, uzstādīt koka konstrukcijām cementa pamatnes un izgatavot stiprinājumus.

Par atpūtas vietu infrastruktūras pie Cirīša ezera, Šķeltovas ezera un Jazinkas ezera nodošanu informēsim pēc darbu pabeigšanas.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv