Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novadā

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_eiropas_karogs

Uzsākta Eiropas reģionālās attīstības fonda apstiprinātā  projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” realizācija. Aizvadītā gada nogalē Aglonas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Jēkabpils PMK”, kas noteiktajā projekta termiņā veiks projekta realizāciju. Objekta būvuzraudzību veic SIA „Ecointelligence”, bet autoruzraudzību SIA „Ekolat.” Būvdarbi uzsākti šī gada janvārī, tos plānots pabeigt jūlijā.

Projekts paredz Kastuļinas pagastā  atjaunot un izbūvēt ūdens ieguves avotus, rekonstruēt lielāko daļu ūdensapgādes sistēmu, nodrošinot kvalitatīvu ūdens padevi visā Priežmalas ciemā un samazinot ūdens zuduma apjomus. Tiks izbūvēts tīrā ūdens rezervuārs ar otrā pacēluma sūkņiem, kas nodrošinās stabilu ūdens padevi un ugunsdzēsības prasības ciemā, tiks veikta vecā urbuma tamponāža. Tiks iegādāta autonoma elektrības stacija, paplašināta kanalizācijas sistēma, izbūvēta notekūdeņu attīrīšanas iekārta Priežmalas ciema Zabludovkas daļā.

Projekta rezultātā tiks izbūvēts jauns ūdensapgādes urbums dziļumā ap 60m, nomainīts ūdensvads  un ierīkots kanalizāciju tīkls Līvānu māju rajonā, apvienots ūdensapgādes tīkls, sākot no tautas nama līdz Zabludovkas divstāvu mājai, ūdensvada garums 520m, un veikti dažādi rekonstrukcijas darbi.

Kā uzsver projekta vadītāja Ingūna Barkeviča, projekta realizācijas ieguvēji būs visi projekta teritorijas iedzīvotāji, iestādes un uzņēmumi. Apkopojot ekonomiskos, kvalitatīvos un kvantitatīvos vides ieguvumus,  projekta izstrādātāji un realizētāji paredz, ka samazināsies elektroenerģijas patēriņš ūdens saražošanai  un notekūdeņu novadīšanai,  samazināsies vides piesārņojums, kā arī samazināsies ūdens zudumi līdz 12% no kopējā iegūtā ūdens. Uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. Kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits palielināsies no esošajiem  44% līdz 81%

85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% sastāda Aglonas novada pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts izstrādāts Vides ministrijas ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.