Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpinās uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstīšana Aglonas novadā

Projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros noslēgušies būvdarbi uz autoceļa A 43 Leitāni-Aglonas Alpi – 0,460 km un laukumā pie Maizes muzeja (Daugavpils iela 7, Aglona).

Būvdarbus abos objektos veica SIA “DSM Meistari” pēc SIA “Myzone” un SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI” izstrādātajiem būvprojektiem, būvuzraudzību objektos veica  SIA “VTV 14”.
2019. gadā turpināsies projekta aktivitāšu īstenošana, pārbūvējot Aglonas novadā  esošo ielu  un ceļu infrastruktūru, kā arī izveidojot Radošo industriju centru Aglonā (Somersētas ielā 21/23). Rezultātā tiks uzlabota Aglonas novada uzņēmējdarbībai nozīmīgās infrastruktūras kvalitāte un uzņēmēju sasniedzamība.
Projektu vadošais partneris ir  Preiļu novada dome, savukārt projekta sadarbības partneri ir Aglonas novada dome un Riebiņu novada dome.
Projekta mērķis – Preiļu, Aglonas un Riebiņu novadu teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību attīstības programmām, nodrošinot videi draudzīgu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Kopumā plānots piesaistīt Aglonas novadam 1281439,51 EUR lielas  privātās investīcijas un radīt vismaz 21 jaunu darbavietu periodā līdz 2023. gada 31. decembrim.
Projekta kopējās izmaksas visiem sadarbības partneriem sastāda 4 733 983,29 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 3 651 873,09 EUR, valsts budžeta un pašvaldību finansējums 644 448,23 EUR. Aglonas novada domes kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 1 735 345,17 EUR.  Programmas SAM “5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektus 85% apmērā finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 15% valsts budžeta un pašvaldības finansējums.
Projekta īstenošanas periods  – 30 mēneši (16.08.2018. – 15.02.2021.).

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole-Krasovska, Aglonas novada domes Teritorijas plānotāja, projektu vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 

 

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS