Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Turpinās zivju resursu pavairošana un atražošana Aglonas novada ezeros

Aglonas novada dome daļēji realizējusi Zivju fonda padomes 2018. gada 20. martā apstiprināto projektu Nr. 1.49. “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un Jidausa ezeros”, kas tika iesniegts Zivju fonda projektu konkursa pasākumā “Zivju resursu pavairošanai un atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.Sakarā ar silto rudeni tika kavēta zivju nozveja, tāpēc projektā plānotais zivju daudzums (27000 gab.) netika piegādāts līdz projekta īstenošanas termiņa beigām – 31.10.2018.
Projekta ietvaros Aglonas novada Kastuļinas pagasta Dubuļu ezera zivju resursi tika papildināti ar 7000 vienvasaras līdaku mazuļiem (piegādātājs SIA “”BMLV). Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā.

 
Projekta rezultātā tika veicināta rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas attīstība Aglonas  novadā, kā arī sekmēta iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanās.
Projekta kopējās izmaksas sastāda 2109,03 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 1743.00, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 366.03 EUR (PVN – 21 %) no projekta kopējām izmaksām.
Projekts tika realizēts ar Lauku atbalsta dienesta (www.lad.gov.lv), Valsts zivju fonda (http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/valsts-atbalsts/valsts-zivju-fonds/) un Aglonas novada domes (www.aglona.lv ) atbalstu.

Informāciju iesniedza: Lāsma Strole – Krasovska,  projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv