Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Turpināti darbi Gūteņu kapsētā

Saturs atjaunots: 13.09.2012.

Ir pagājis gads kopš SAC „Aglona” sadarbībā ar VAS „Hipotēku un zemes banka ”  klientu klubu „Mēs paši” veica „Gūteņu” kapsētā sakārtošanas darbus, kuros  tika uzstādītas kapu kopiņu apmalītes mūžībā aizgājušajiem iestādes klientiem.

Arī šogad SAC „Aglona” ar VAS „Hipotēku un zemes banka ”  projekta  klientu klubam „Mēs paši” rada iespēju turpināt iesāktos sakārtošanas  darbus  „Gūteņu” kapsētā. Projekta „SAC „Aglona” kapsētas piemiņas vietas saglabāšana” rezultātā par godu mirušo piemiņai, tiks uzstādīti metāla kaluma krusti visām klientu atdusas kopiņām. Projekta kopējās izmaksas sastāda 924.00 Ls, no tiem 400. 00 Ls ir VAS „Hipotēku un zemes banka ” finansējums, 524.00 Ls  SAC „Aglona” pašfinansējums.

Projekta īstenošanas laiks no 01.08.2012 līdz 31.10.2012