Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tuvojas izskaņai 2014. gada darbības programmas īstenošana

Jau otro gadu biedrība „Preiļu NVO centrs” īsteno Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansētu projektu „Līdzdalības demokrātijas attīstības veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” (Finansēšanas līguma Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/203/1/L/050/2014).

Tuvojas izskaņai 2014. gada darbības programma. Šogad uzsvars tika likts uz brīvprātīgā darba nozīmi un uz sabiedrisko aktivitāšu popularizēšanu.
Darba programmas ietvaros notikušās aktivitātes ir spēcinājušas organizācijas un veicinājušas indivīdu pilsonisko līdzdalību. Viena no tām bija “Ideju tirdziņš”, kas norisinājās Preiļu novada svētku laikā šī 2014.gada 30.augustā. Divdesmit divas Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu organizācijas vienojās kopīgā pasākumā, lai prezentētu savu organizāciju darbību.
Gada laikā tika sniegtas konsultācijas interesentiem par NVO dibināšanu, finanšu piesaistes jautājumiem un grāmatvedības uzskaiti.
Šobrīd tiek gatavots jau ceturtais informatīvais materiāls- NVO aktualitāšu kalendārs, kuru savā elektroniskajā pasta kastē saņems Latgales reģiona nevalstiskās organizācijas.
Ar dziesminieka un aktiera Vara Vētras sirsnīgo dziedājumu tika sveikti 26 Aglonas, Vārkavas, Riebiņu, Līvānu un Preiļu novada brīvprātīgie, kuri tika nominēti konkursam GADA BRĪVPRĀTĪGAIS.
Bet, lai droši justos interneta vidē, tika organizētas mācības ar daudz padomiem, ko ievērot un ko noteikti nedarīt.
Projekta tiešā mērķa grupa ir 30 dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novadu teritorijās, kas ir biedrības Preiļu NVO centrs biedri. Programmas mērķis ir pilsoniskās sabiedrības stiprināšana Preiļu, Aglonas, Līvānu, Vārkavas un Riebiņu novados, veicinot iedzīvotāju līdzdalību, brīvprātīgā darba popularizēšanu un nevalstiskā sektora institucionālās un cilvēkresursu kapacitātes paaugstināšanos.

Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Līdzfinansējumu nodrošina Preiļu novada dome

„Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Šī preses relīze ir izdota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par preses relīzes saturu atbild biedrība „Preiļu nevalstisko organizāciju centrs”.

Informāciju iesniedza projekta vadītāja Ineta Liepniece

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv