Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Tuvojas noslēgumam būvdarbi Priežmalas ciema ūdenssaimniecības attīstībai

Saturs atjaunots: 20.02.2012.

eraf_ieguld_eskarogs_598x109

Eiropas reģionālās attīstības fonda   projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Aglonas novada Kastuļinas pagasta Priežmalas ciemā” realizācija, kas tika uzsākta š.g.janvārī tuvojas noslēgumam. Projekta rezultātā  izbūvēts jauns ūdensapgādes urbums, nomainīts ūdensvads  un ierīkots kanalizāciju tīkls Līvānu māju rajonā, apvienots ūdensapgādes tīkls, sākot no tautas nama līdz Zabludovkas divstāvu mājai, ūdensvada garums 520m, veikti arī dažādi rekonstrukcijas darbi.

85% finansējumu sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds un 15% Aglonas novada pašvaldība.

Apkopojot ekonomiskos, kvalitatīvos un kvantitatīvos vides ieguvumus,  projekta izstrādātāji un realizētāji paredz, ka samazināsies elektroenerģijas patēriņš ūdens saražošanai  un notekūdeņu novadīšanai,  samazināsies vides piesārņojums, kā arī samazināsies ūdens zudumi līdz 12% no kopējā iegūtā ūdens. Uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. Kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits palielināsies no esošajiem  44% līdz 81%

Projekts izstrādāts Vides ministrijas ERAF darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1. aktivitātes “Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Aizvadītā gada nogalē Aglonas novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „Jēkabpils PMK”, kas noteiktajā projekta termiņā veic projekta realizāciju. Objekta būvuzraudzība – SIA „Ecointelligence”,  autoruzraudzība –  SIA „Ekolat.”

Priežmalas ūdenssaimniecība – foto