Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

“… un Latgales dvēsele dzied!”

Šī gada 14.maijā Aglonas novada atpūtas kompleksā „Aglonas alpi” norisinājās muzikāls uzvedums „…un Latgales dvēsele dzied!” Pasākuma galvenais mērķis bija iepazīstināt starptautiskā projekta „Pasta ceļš Latvija-Lietuva-Polija 2014” dalībniekus ar Latgales multikultūru tās daudzveidībā un izpausmēs. Viesi iepazinās ar Latgales tūrisma galvenajiem resursiem – dabu, cilvēkiem un viesmīlību. Projekta dalībniekus laipni savā viesu mājā „Aglonas alpi” uzņēma saimnieki Mihalina un Juris Cakuli, lai realizētu projekta izvirzītos uzdevumus, pasākumā tika iesaistīti Aglonas novada pašdarbības kolektīvi – Aglonas KC jauktais vokālais ansamblis M. Bicānes vadībā, Aglonas vidusskolas jauniešu deju kolektīvs D.Staškevičas vadībā, Kristīne Kovaļkova, Škeltovas kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis „Zvonņica” un viesi no Daugavpils – ebreju mūzikas izpildītāji. Muzikālā uzveduma galvenais vadmotīvs Latgales multikulturālās vides atspoguļojums tās daudzveidīgajās izpausmēs. Caur valodu, dziesmu un deju tika izstāstīti četri dažādi stāsti par dažādu kultūru, cilvēku likteņiem Latgalē un šo likteņu mijiedarbību. Pirmais stāsts vēstīja par Latgales meiteni Rūžeņu, kuras likteni bija izplānojusi meitenes māte, vēlēdama labu meitai, viņa izvēlējas piemērotu, bet vecu un nemīlamu precinieku, taču Rūžeņas sirds piederēja nabadzīgam, jaunam puisim… Šo stāstu izdziedāja un izdejoja M.Bicānes un D.Staškevičas vadītie kolektīvi, otrs stāsts tika veltīts spriganai, vērīgai čigānmeitenei no čigānu tabora, kas ir apmeties netālu no ciema, viņa ir gaidīta viešņa, jo prot pateikt pēc rokas katram, kas vēlās uzzināt savu likteni – kas bija, kas būs, un ar ko lieta beigsies… Šo stāstu dzirsktošā dejā izdejoja Kristīne Kovaļkova. Trešais stāsts veltīts Latgalē dzīvošiem krievu valodā runājošiem dažādu  tautību cilvēkiem, šo stāstu izdziedāja „Zvonņica”. Ceturtais stāsts tika veltīts ebreju kultūrai Latgalē, Jankele ar saviem  bērniem savas tautas priekus un bēdas izdziedāja skaistās ebreju tautasdziesmās, šo stāstu izstāstīja ebreju dziesmu izpildītāji – viesi no Daugavpils. Visi stāsti noslēdzās M.Bicānes jauktā vokālā ansambļa izpildītajā „Aiz azara malni meži”… šo stāstu varoņi ir mani fantāzijas augļi… šo stāstu neizlasīt nevienā grāmatā… katrs šā stāsta varonis dzīvoja savu dzīvi… taču viņi visi ir Latgales bērni ar Latgales dvēseli- neatkārtojamu, daudzkrāsainu, savās izpausmēs, kā pļavas puķu pušķis no Latgales laukiem, taču katrs zieds šai buķetē ir vienreizējs un neatkārtojams… … bet Dieva pļavā visas puķes ir vienlīdz svarīgas, vajadzīgas un skaistas. Pasākuma noslēgumā UAC vadītāja I.Gražule pateicās visiem par iespēju būt kopā ar viesiem, māju saimniekiem – par atsaucību un viesmīlību, pašdarbības kolektīviem par sagādātajām pozitīvajām emocijām, tika pasniegti pateicības raksti un balvas, ko sagādāja Aglonas maizes muzejs. Noslēgumā visi tika aicināti uz Aglonas alpu karsto skābeņu zupu. Projekta mērķa virsuzdevums – pozitīvas emocijas, tika sasniegts, vai tas ir maz vai daudz, vai viss vienmēr ir mērojams tikai materiālajās vērtībās, tas lai ir atklāts jautājums visiem, kas piedalījās,   kas organizēja, vēroja.
Fotogrāfijas ir apskatāmas sadaļā Fotogalerijas
Foto: R.Lauskis

Muzikālā uzveduma scenārija autore un režisore – Ināra Špela