Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Unikālās apmācības Aglonā

Augusta mēnesī biedrība “Neaizmirstule” pirmoreiz Aglonā organizēja  apmācības  programmā “Tūristu gids”. Kursiem pieteicās 13 interesenti, kas apguva 40 stundu teorētiskās un praktiskās zināšanas tūrisma jomā.

Nodarbības vadīja pasniedzēja Anita Baškatova. Apmācību laikā apgūtas pamatzināšanas tūrisma maršrutu veidošanā, sagatavotas objektu pases, apgūti gida uzvedības pamati un saskarsmes kultūra. Praktiskajās nodarbības apmācāmie prezentēja sagatavotos maršrutus pa Upursalu, Cirīša ezeru, Fintmuižu, Daugavpils ielu. Tika sagatavoti arī garāki maršruti braucieniem ar auto pa Latgales reģionu.
Dalībnieki ar prieku apguva jaunas prasmes un iemaņas, uzzināja daudz jaunu vēsturisku faktu par Aglonas novada teritorijā esošajiem tūrisma piesaistes objektiem.
Pēc sekmīgas apmācību beigšanas dalībniekiem tika izsniegtas apliecības.
Prieks, ka iegūtās zināšanas un iemaņas tiks izmantotas Aglonas novada tūristu un ciemiņu uzņemšanai, kā arī sava novada popularizēšanai!
Sekmējot padziļinātu zināšanu apguvi tūrisma un rekreācijas jomās, projekta Nr.2012.EEZ/DAP/MIC/003/1/L/030/2015 „Atbalsts Aglonas novada biedrības “Neaizmirstule” darbībai” ietvaros sagatavots informatīvs buklets gidiem “IEDVESMOJIES UN RADI!”, kā arī izveidota Aglonas novadu tūrisma maršruta datu bāze ar vismaz 50 maršrutiem dažādām grupu vēlmēm un iespējām.

Apmācības notika projekta Nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/003 „Atbalsts Aglonas novada biedrības „Neaizmirstule” darbībai” ietvaros. Projektu paredzēts īstenot no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2013., 2014.un 2015. gada darbības plāniem.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 42686.15 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 38417.54 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4268,62 EUR ir biedrības finansējums.
Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Ineta Valaine, tālr. 29188350, e-pasts: neaizmirstules@inbox.lv, www.neaizmirstule.lv
Papildus informāciju par programmu var iegūt:
www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Informāciju iesniedza: Ineta Valaine, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv