Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uz maksimālo termiņu akreditēta Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola

Decembra sākumā Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu (ATV) apmeklēja akreditācijas komisijas pārstāvji, lai izvērtētu skolas darbību.


Šonedēļ tapa zināms komisijas lēmums, kurš paredz Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskolu akreditēt uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Tas nozīmē, ka skola akreditēta līdz 2021. gada 20. decembrim. ATV īsteno vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu. Pašlaik tajā mācās 30 skolēni (10.klasē –20 skolēni un 11.klasē – 10 skolēni). Skola atrodas Atbrīvošanas alejā 90, Rēzeknē.
Rēzeknes Augstskola ir pirmā augstākā izglītības iestāde Latvijā, kura pēc Izglītības likuma grozījumiem ir izmantojusi likuma doto iespēju dibināt savu vidusskolu. Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola darbību uzsāka 2015. gada septembrī, mācību programmas īstenošanā tiek izmantotas Rēzeknes Augstskolas Inženieru fakultātes laboratorijas, skolā strādā kompetenti mācībspēki.
skolas_akreditācijas_lapa , izglītības progr_akredit.lapa
  

Avots un foto: Rēzeknes Augstskolas  Sabiedrisko attiecību nodaļa

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv