Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzlabosies sporta stundu norise

Saturs atjaunots: 26.11.2013.


Turpinās projekta „Sporta inventāra iegāde Aglonas novada skolām” realizācija.

Pilnvērtīgai mācību priekšmeta “Sports” apguves procesa norisei nepieciešams iegādāties sporta inventāru – volejbola, futbola, vingrošanas bumbas, florbola nūjas u.c.
Aglonas novada Sporta skolas direktors E.Urbanovičs atzinis, ka slēpju iegāde veicinās distanču slēpošanas attīstību skolās. Labvēlīgie apstākļi arī motivē vairāk pievērsties slēpošanai. Ziemā sniega daudzums ir pietiekošs un apkārtējā skolu teritorija ir piemērota distanču slēpošanai. Līdz ar to tiks radīta iespēja mācību priekšmeta „Sports” sekmīgai īstenošanai un jaunu fizisko aktivitāšu veicināšanai arī āra apstākļos. Redzot jauno un kvalitatīvo slēpošanas inventāru skolēniem radīsies lielāka interese par ziemas sporta veidu – slēpošanu. Projekta aktivitātes veicinās izglītojamo interesi par mācību priekšmetu „Sports”, vairos prieku un mudinās viņus nodarboties ar sportu, sasniegt labākus rezultātus, kā arī palīdzēs sporta pedagogiem veidot radošākas stundas un dažādot fakultatīvās nodarbības. Projekts tiks īstenots līdz 2013.gada novembrim. Projekta izmaksas 2184 lati.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv