Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzņēmējiem pieejami semināra materiāli

6.februārī plkst.11:00 Aglonas KC notika informatīvs seminārs par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu. Seminārā piedalījās 41 Aglonas novada lauksaimnieks un uzņēmējs.

  • Mārīte Jokste, VID NP Preiļu klientu apkalpošanas centra galvenā nodokļu inspektore, klātesošajiem izstāstīja par grozījumiem likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, skaidrās naudas deklarēšanas nosacījumiem, grozījumiem transportlīdzekļa ekspluatācijas un  uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.
  • Jānis Dzalbs, SIA LLKC MKC Dienvidlatgales reģionālās nodaļas vadītājs – par aktuālām izmaiņām likumdošanā saistībā ar koku ciršanu gan mežā, gan ne meža zemēs.
  • Alla Kalāne, VAAD Latgales reģionālās nodaļas vadītāja-par aktualitātēm  augu aizsardzības likumdošanā.
  • Terēze Brazeviča, LLKC Krāslavas nodaļas uzņēmējdarbības konsultante – par aktualitātēm platību maksājumos un ES atbalstu lauksaimniecības nozarēm.

Pielikumā varat apskatīt un lejupielādēt minēto speciālistu prezentācijas.Sīkāk par interesējošiem jums jautājumiem:

  • mežu speciālistam J.Dzalbam tel. 65620019, 29789364;
  • augu aizsardzības speciālistei A.Kalānei tel.26337950;
  • nodokļu inspektorei M.Jokstei tel.65307706,
  • T. Brazevičai tel.28370906.

Jaunākais „Lauku lapas” un „Čiekura” izdevums pieejams pie lauku konsultantiem A.Bartušas (Aglona), S.Podskočijas (Šķeltova,Grāveri), M.Fedotovas (Priežmale).

Uz tikšanos nākošajos semināros.

Aglonas novada UAC vad. I.Gražule