Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Uzsākta Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana

Aglonas novada dome uzsākusi Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1-20/74 “Cirīšu ezera publiskās infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu.

Projekta mērķis:

Īstermiņa: uzlabot publiski pieejamo infrastruktūru Aglonas novada Cirīšu ezerā, nodrošinot vides pieejamību un teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Ilgtermiņa: Veicināt publisko ūdeņu ilgtspējīgu attīstību, nodrošinot kvalitatīvas vides pieejamību Aglonas novada iedzīvotājiem un tūristiem.

Projekta aktivitātes:

1. Skatu torņa būvniecība.

2. Publiskās infrastruktūras uzstādīšana  – peldošā laipa ar margām (2 gab.), lapene (1 gab.), kāpnes (1 gab.), atpūtas krēsli (3 gab.), soliņi ar atzveltni (2 gab.), koka laipa makšķerniekiem (1 gab.), mazais skatu tornis (1 gab.), atkritumu urnas (3 gab.).

3. Plosta atjaunošana.

4. Niedru izpļaušana.

5. Projekta publicitāte.

Projekta finansējums:

Projekta kopējās izmaksas – 55 555,71 EUR. Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums – 38889,00 (70 %), Aglonas novada domes līdzfinansējums  - 16666,71 EUR (30 %).

Projekta īstenošanas laiks: 2018. gada 1. maijs – 2019. gada 30. aprīlis.

 

Informāciju iesniedza:
Lāsma Strole – Krasovska
Aglonas novada domes
teritorijas plānošanas speciāliste
Tālr. 29210088