Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākta Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā

Aglonas novada dome turpina uzlabot Aglonas novada infrastruktūru, realizējot ELFLA atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu Nr. 11-03-L32100-000228 “Livdānu ielas rekonstrukcija Aglonas novada Aglonas ciemā”. SIA “SAU” jau ir uzsākusi būvdarbus Livdānu ielā.

Projekta mērķis – sakārtot un atjaunot Aglonas ciema ielu infrastruktūru iedzīvotājiem uzlabojot satiksmes organizāciju.

Projekta īstenošana sākas no 2011. gada 11. novembra līdz 2013. gada 10. novembrim.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku -  http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact ).