Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Uzsākta projekta ” Eko atpūta Aglonas novadā” īstenošana

Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu un ir saņēmusi finansējumu biedrības “Preiļu rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Atklātais projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 ”Vietas potenciāla attīstības iniciatīva” ietvaros.

Projekta Nr.17-03-AL21-A019.2205-000001

Projekta mērķis: Palielināt lauku iedzīvotāju drošumspēju, sekmēt vietas potenciālu un pievilcību, attīstot jaunu pakalpojumu vietējiem iedzīvotājiem, veicinot tūrisma, aktīvās atpūtas, sporta un saturīga brīvā laika pavadīšanu Aglonas novadā.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes:

  1. velonovietņu iegāde un uzstādīšana,
  2. velosipēdu un to aprīkojuma iegāde,
  3. velomaršrutu karšu izgatavošana.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 14959.38 (ar PVN), attiecināmās izmaksas EUR 12363.12, ELFLA publiskais finansējums ir EUR11126.8 apmērā. Aglonas novada domes līdzfinansējums EUR 1236.32.

 

Informācija par Eiropas Savienības fondu Lauku attīstībai pieejama EK tīmekļa vietnē.

Informāciju iesniedza Vita Rivare
Aglonas novada domes projektu vadītāja