Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzsākta projektu iesniegumu pieņemšana tūrisma aktivitāšu un arodapmācības veicināšanai

No 2014.gada 2. janvāra līdz 31.janvārim tiek izsludināta projektu iesniegumu pieņemšana pasākumiem „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” un „Arodapmācības un informācijas pasākumi” apakšaktivitātei “Nozares speciālistu līmeņa mācību organizēšana”.

„Tūrisma aktivitāšu veicināšana” kopējais pieejamais publiskais finansējums pasākumā ir 890 000 EUR.
Vairāk par pasākumu:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec-2013/bus-pieejams-atbalsts-turisma-aktivitasu-veicinasanai/

„Arodapmācības un informācijas pasākumi” publiskais finansējums 540 000 EUR apmērā.
Vairāk par pasākumu:
http://www.lad.gov.lv/lv/par-mums/aktualitates-un-pazinojumi/dec-2013/bus-pieejams-atbalsts-arodapmacibas-un-informacijas-pasakumiem/

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv