Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Uzvedumu festivāls angļu valodā “Kopā”

28. aprīlī Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrā notika skolēnu uzvedumu festivāls angļu valodā “Kopā”, kurā piedalījās 80 audzēkņi. Tika pārstāvētas Aglonas vidusskola, Aglonas internātvidusskola, Priežmalas pamatskola, Grāveru pamatskola un Preiļu Valsts ģimnāzija.   Skolēniem tā bija vienreizēja iespēja mācību laikā apgūtās angļu valodas zināšanas demonstrēt citiem, spēlējot teātri, informē Aglonas BBLC vadītāja Inta Reča.

“Festivālam tika sagatavotas dažādas pasakas, lugas un prezentācijas angļu valodā. Festivālu atklāja Aglonas vidusskolas un Aglonas internātvidusskolas audzēkņi ar prezentāciju “Pavasaris nāk”. Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centra pulciņa “Radošā angļu valoda” dalībnieki- 1.-4. klašu skolēni iestudēja pasaku “Vilks un septiņi kazlēni”. Grāveru pamatskolas 4. klases skolēni sagatavoja prezentāciju par gadalaikiem, Aglonas vidusskolas 6. klases skolēni parādīja lugu “As dear as salt”, Priežmalas pamatskolas skolēni uzstājās ar lugu “Johnny Cake”, Aglonas vidusskolas 10.-11. klašu skolēni skatītājiem piedāvāja pasakas “Sarkangalvīte” jaunu versiju.

Prieks, ka interesi par  pasākumu izradīja arī  Preiļu valsts ģimnāzijas 3.kursa audzēkņi. Viņi iestudēja  pašsacerētu lugu, kura ļāva visiem skatītājiem aizdomāties par mūsu dzīvi, par to, ka dažreiz mums škiet, ka labi ir tikai tur, kur mūsu nav, bet īstenībā “nekur nav tik labi, kā mājās”.

Paldies visiem dalībniekiem par viņu brīnišķīgajiem priekšnesumiem! Sirsnīgs paldies angļu valodas skolotājām Mārītei Gulbei, Annai Verzai, Anitai Blaževičai, Karinai Stivriņai, kuras atbalstīja savus audzēkņus un palīdzēja sagatavoties šim pasākumam. Vissirsnīgākais paldies Aglonas novada interešu izglītības koordinatorei, radošās angļu valodas pulciņa vadītājai Karinai Stivriņai par ideju, ieguldīto organizatorisko darbu un uzņēmību.

Ceram uz vēl kuplāku dalībnieku pulku nākamajā gadā.”