Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vai jaunietis draudzē ir pasīvs? Nebūt ne!

21. jūlijā norisinājās ikgadējais starpdraudžu volejbola turnīrs meitenēm. Šogad turnīru rīkoja Aglonas Bazilikas draudzes jaunieši, sacensības notika Feimaņos. Aglonas draudzes komandu pārstāvēja: Lelde Bartuša, Agnese Kroiče, Eva Marija Rudzīte, Dace Valaine, Laura Valaine, Eva Kondavniece, Zanda Meldere.


Turnīra mērķis ir stiprināt kontaktus un sadarbību starp draudzēm un tās jauniešiem, popularizēt sportisku dzīvesveidu un kristīgās vērtības arī ārpus savas draudzes robežām. Šogad volejbola turnīrā piedalījās 6 draudžu komandas: Aglonas, Ludzas, Izvaltas, Šķilbēnu, Feimaņu un Krāslavas, kas bija vairāk nekā iepriekšējos gados. Šķiet, ka pat laika apstākļi atvēlēja šo dienu jauniešiem, jo neskatoties uz ilgstoši drēgno, lietaino vasaru, turnīra diena bija saulaina un silta. Dalībniekos bija redzama īsta dedzība un azarts, jo pat dubļi uz laukuma nebaidīja tos! Komandas satikās Feimaņu Romas katoļu baznīcā . Jaunieši kopīgi piedalījās svētajā misē, noskaņojās draudzīgam sacensību garam.

Manuprāt, svarīgi ir tas, ka jauniešiem sapulcējoties, tie ierauga, ka arī citās vietās, draudzēs ir jaunieši katoļi,  kuri arī mīl šo spēli, tādējādi šī sadraudzība stiprina jauniešu kristīgo identitāti. Prieks, ka šajā gadā varējām redzēt ne tikai tos dalībniekus, kuri piedalās katru gadu, bet arī jaunas sejas un komandas, un tāpēc mums vajadzētu izmantot katru iespēju, lai piesaistītu  jauniešus, kuri meklē savu vietu draudzes dzīvē, pat ja tas ir caur sportu.

Spēles laikā katra komanda pārbauda savas prasmes, uzticēšanos savā starpā un stratēģiju. Šī volejbola turnīra pamatā ir gan pati spēle, gan arī savstarpēja mīlestība, cieņa un draudzība. Patīkami redzēt, ka komandas bija sagatavojušas uzmundrinošus, savdabīgus saukļus, lai uzmundrinātu gan sevi, gan komandas biedrus. Protams, sacensības neizpaliek bez vietām, medaļām un balvām! Tika izcīnītas sekojošas vietas: 1. vieta- Šķilbēnu draudzes komandai, kura arī saņēma ceļojošo kausu, un garšīgu kūku, 2. vieta- Aglonas Bazilikas draudzes komandai, 3. vieta- Feimaņu draudzes komandai. Atšķirībā no parastām  šajās sacensībās zaudētāju nav, jo to pamatmērķis ir iepazīt jaunus draugus no citām draudzēm, paust kristīgo nostāju un, protams, pozitīvi pavadīt laiku.

Pēc apbalvošanas sekoja kopīgs pikniks, kur dalībnieki ēda ugunskurā kopīgi vārīto zupu un draudzīgi izbaudīja kopābūšanu. Šķiet, ka ar katru gadu starpdraudžu volejbola turnīrs kļūst arvien populārāks un gaidītāks!

Pateicamies Feimaņu pagasta pārvaldei, sevišķi Anitai un Vitai, priesterim Imantam Petrovskim par viesmīlību, mūsu draudzes prāvestam Daumantam Abrickim un arī citiem labvēļiem, kas palīdzēja šī pasākuma organizēšanā. Aglonas komanda saka paldies arī visām draudžu komandām, kā arī to priesteriem – pr. Rodionam Doļam, pr. Jānim Kolnam, pr. Ingmāram Zvirgzdiņam un sem. Mārtiņam Kārklim par lielisko spēli un dalību turnīrā. Protams, izsakām lielu pateicību arī mūsu priesterim Andžejam Lapinskim, kas ļoti palīdzēja šī pasākuma organizēšanā. Uz tikšanos nākamgad!

 

Informāciju un foto iesniedza Zanda Meldere

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv