Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestāde aicina darbā pirmsskolas iestāžu un skolu māsu (profesijas kods 2221 34) uz 1 likmi uz nenoteiktu laiku.

Prasības:

  • Atbilstoša profesionālā izglītība, sertifikāts un attiecīgs ieraksts māsu reģistrā.
  • Datorzināšanas (prasme sastādīt ēdienkartes).
  • Latviešu valodas zināšanas (augstākais līmenis).

Darba pienākumi:

  • Kopā ar administrāciju organizēt, kontrolēt un nodrošināt kompleksos pasākumus izglītojamo dzīvības un veselības aizsardzībā.
  • Kontrolēt izglītojamo ēdināšanas organizāciju izglītības iestādē.
  • Sekot sanitāri-higiēnisko normu ievērošanai izglītības iestādē.

Atalgojums par slodzi  488.00 EUR (pirms nodokļu nomaksas)

Informācija pa tālr. 26108212

Iesniegumu un CV pieņem Aglonas PII.

 

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.