Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Aglonas novada pašvaldības administrācija izsludina pretendentu pieteikšanos uz elektrotehniķa amata vakanci.

Prasības pretendentam:
1.   Atbilstoša vidējā profesionālā izglītība.
2.   Pieredze elektroietaišu ekspluatācijas jomā.
3.   Spēja konsultēt darbiniekus amata pienākumu jautājumos.
4.   Labas latviešu valodas zināšanas.
5.   Zināšanas par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka elektrisko tīklu ekspluatāciju.
6.   B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie amata pienākumi:
1.  Pašvaldības iestāžu elektroiekārtu funkcionēšanas nodrošināšana un vajadzības gadījumā savlaicīgs remonts, iekārtu profilaktiskā apkope.
2.  Aglonas ciema ielu apgaismojuma apsekošana, ielu apgaismojuma laika releju regulēšana, ielu apgaismojuma aparatūras un gaismekļu remonts.
3.  Pašvaldības īpašumā esošu elektromehānisko ierīču, elektromotoru remonts.
4.  Konsultēšana par pašvaldības īpašumā esoša autotransporta elektroiekārtām, iespēju robežās to remonts.
5.  Novada domes iestādēm piederošās audio un gaismas aparatūras uzstādīšana, tehniskā apkope, komplektēšana un remonts.
6.  Komunālo pakalpojumu nodaļas bilancē esošu aparātu (krūmgriezēju, trimmeru u.tml.) tehniskā apkope un remonts.
7.  Ikmēneša atskaišu iesniegšana par elektroenerģijas patēriņu pašvaldības iestāžu un struktūrvienību ēkās.

Piedāvājam:
1.   Atbildīgu un dinamisku pilna laika darbu
2.   Profesionālās pilnveidošanās iespējas
3.   Darba vietu – Aglonas novada domes komunālo pakalpojumu nodaļā
4.   Stabilu atalgojumu – 598,00 eiro
5.   Sociālās garantijas.

Iesniedzamie dokumenti:
1.   Pieteikuma vēstule
2.   Izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas
3.   Dzīvesgājuma apraksts (CV).

Pieteikšanās līdz 2019. gada 17. septembra plkst. 16.00. Dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Aglonas novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā 1. stāvā, Somersētas ielā 34, Aglonā administrācijas darba laikā vai nosūtīt uz e-pastu padome@aglona.lv  vai pa pastu Aglonas novada domē, Somersētas ielā 34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV – 5304.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.