Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Sociālās aprūpes centrs “Aglona” izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – medicīnas māsa. Prasības kandidātiem:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Vēlama pieredze māsas darbā sociālajā aprūpes vidē;
  • Zināšanas un prasmes noteiktās specifikas aprūpes metodēs;
  • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
  • Zināšanas specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanā un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principos un lietošanas noteikumos;
  • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
  • Prasme apkopot un analizēt datus;
  • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
  • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku.

Amata likme: 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Atalgojums:
446 eiro pirms nodokļu nomaksas.
Piedāvājam:
• draudzīgu kolektīvu;
• stabilu atalgojumu;
• sociālās garantijas.

Mēs ne tikai protam strādāt ikdienā, bet paši arī veidojam savu vidi sev apkārt – talkojam, braucam ekskursijās, kopīgi svinam gadskārtu svētkus, mācāmies no citiem un viens no otra un dalāmies ar iegūtajām zināšanām.

ESI kopā ar mums, ESI mūsējais!

Savu (CV) lūdzam sūtīt SAC ”Aglona” vadītājai, Salenieki, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304, iesniegt personīgi vai sūtīt uz  e-pastu sac@aglona.lv

Tālrunis vēl izsmeļošākai informācijai: 65321456 vai 25753996.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.