Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Saturs atjaunots: 13.01.2020.

Priežmalas pamatskola izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS.


Prasības kandidātiem:

  • Izglītība: atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
  • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu;
  • Pozitīva domāšana;
  • Prasme veidot labvēlīgas attiecības ar bērniem;
  • Atbildība par uzticēto pienākumu izpildi;
  • Izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošana profesionālajā darbā;
  • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
  • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Darba veids: Darba līgums uz noteiktu laiku.
Slodze: Nepilna slodze
Vakanto vietu skaits: 1
Atalgojums: Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Savu CV lūdzam sūtīt Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, iesniegt personīgi vai sūtīt uz  e-pastu: sandra.rakova@aglona.lv  Tālrunis informācijai: 29368192 vai 29365706.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:
-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.