Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vakance

Saturs atjaunots: 13.01.2020.

Priežmalas pamatskola izsludina pieteikšanos uz vakanto amata vietu – VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJS.


Prasības kandidātiem:

 • Izglītība: atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu;
 • Pozitīva domāšana;
 • Prasme veidot labvēlīgas attiecības ar bērniem;
 • Atbildība par uzticēto pienākumu izpildi;
 • Izglītības jomu regulējošo normatīvo aktu ievērošana profesionālajā darbā;
 • Valodas zināšanas: valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Spēja veidot un uzturēt efektīvu saziņu ar kolēģiem, iesaistīties komandas darbā.

Darba veids: Darba līgums uz noteiktu laiku.
Slodze: Nepilna slodze
Vakanto vietu skaits: 1
Atalgojums: Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 445 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Savu CV lūdzam sūtīt Priežmalas pamatskola, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685, iesniegt personīgi vai sūtīt uz  e-pastu: sandra.rakova@aglona.lv  Tālrunis informācijai: 29368192 vai 29365706.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:
-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

 • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS