Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Vakance

Priežmalas pamatskola aicina pieteikties kandidātus uz angļu valodas skolotāja amata vakanci (1 vakance, profesijas kods 2341 01).  Informācija par angļu valodas skolotāja amata vakanci:
•    darba līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku;
•    darba laiks: līdz 15 stundām nedēļā;
•    darba alga: 790.00 EUR/mēnesī (bruto) par likmi (30 stundas nedēļā).
•    darba uzsākšanas laiks: 2020. gada 1. septembris

Būtiskākie darba pienākumi:
•    pildīt skolotāja pienākumus, vadot angļu valodas stundas;
•    veikt individuālo darbu ar skolēniem, lai izskaidrotu nesaprotamo mācību vielu, radītu viņos motivāciju mācīties un attīstītu sadarbības un komunikācijas prasmes;
•    skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi);
•    sadarboties ar citu mācību priekšmetu skolotājiem.

Prasības: 
•    izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
•   valsts valodas prasme: latviešu – augstākais līmenis C;
•   izglītības līmenis: augstākā izglītība (bakalaura grāds)
•    augsta atbildības sajūta, precizitāte;
•    prasme plānot un organizēt savu darbu;
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot savu motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV) ar norādi „Angļu valodas skolotāja amata vakancei” līdz 2020. gada 31. augustam (ieskaitot):
•    uz e-pastu: sandra.rakova@aglona.lv, vai
•    pa pastu Priežmalas pamatskolai, Skolas iela 6, Priežmale, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads,

LV-5685, vai iesniegt personīgi Priežmalas pamatskolas lietvedei.
Tālrunis informācijai: 29368192, 29365706
Kontaktpersona: direktore Sandra Rakova

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:
-          Datu apstrādes pārzinis Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, LV-5304, tālrunis: 65324570; e-pasts: padome@aglona.lv;
-          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
-          Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
-          Personas datu saņēmēji – Priežmalas pamatskolas administrācija, kas ir iesaistīta personāla atlases un izvērtēšanas procesā;
-          Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
-          Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.