Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Vakance – projekta vadītājs

Saturs atjaunots: 13.06.2012.

Aglonas novada dome  aicina pieteikties uz projekta „Aglonas novada teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” vadītāja vietu.

Projekta ilgums:

2010. gada 21. decembris – 2013. gada 31. decembris

Projekta  mērķis:

  • Aglonas novada attīstības programmas, teritorijas plānojuma  un  ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde.

Prasības pretendentam:

  • Augstākā izglītība;
  • Projektu pieredze vismaz viena  projekta vadīšanā (valsts  investīciju programmas projekti, ESF projekti, ERAF projekti, Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības projekti, LHZB klientu  kluba projekti).

Galvenie pretendenta  pienākumi:

  • Veikt projekta īstenošanu saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteikumiem.
  •  Visu projekta līgumu (darba, nomas) administrāciju, to izpildes kontroli.
  • Veikt sadarbību ar VRAA un citām institūcijām.
  • Vadīt komandu, deleģēt pienākumus.
  • Nodrošināt projekta lietvedības kārtošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Sniegt projekta uzraudzības vadībai, Aglonas novada domei regulārus pārskatus par projekta īstenošanu un atskaišu sagatavošanu, sabiedrības informēšanu.

Pretendentu pieteikšanās termiņš  ir līdz 2012. gada 15.  jūnijam  plkst. 16.30.

Pretendenta  pieteikums, izglītības dokumentu kopijas un  CV jāiesniedz līdz 2012. gada 15.  jūnijam Aglonas novada domes lietvedībā. Adrese: Aglona, Somersetas 34, Aglonas novads.