Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valentīndienas pasākumi Aglonas vidusskolā

  Pēc skolas tradīcijas 1.-4. kl. grupai pasākumu organizēja 5. klases skolēni, 5.-7. klašu grupai – 8. klases skolēni un 8.-12. kl. grupai- 10. klases skolēni. Sākumskolas skolēnus pasākuma organizatori iepazīstināja ar Valentīndienas vēsturi un tradīcijām, sagatavojot prezentācijas un mutvārdu stāstījumu. Pasākuma gaitā bērni varēja izmēģināt sevi gan intelektuālo uzdevumu pildīšanā, gan arī ļaut vaļu savai fantāzijai un radošajai izdomai, piedaloties konkursos un jautrās stafetēs. 5.-7. klašu grupai pasākumu organizēja 8. klases audzēkņi. Katrai klasei tika iedoti 3 mājas darbi – durvju noformējums atbilstoši Valentīndienas tematikai, apsveikums klasei pēc izlozes un vienotais apģērba motīvs. 8. klases skolēni sagatavoja atraktīvas spēles un konkursus dalībniekiem. Pasākuma gaitā ar skanīgām dziesmām priecēja Aglonas vidusskolas popgrupa un 7. klases meiteņu ansamblis. Savu meistarību pasākuma organizēšanā rādīja arī 10. kl. audzēkņi. No rīta viņi aicināja visus Aglonas vidusskolas skolēnus un skolotājus uz kopīgo mīļbildi. Arī 8.-12. klases skolēniem tika uzdoti mājas darbi – durvju noformējums un priekšnesums Pop-ielai par tēmu „Mīlestība”. Katra klase iepriecināja ar brīnišķīgiem priekšnesumiem!
Paldies visu klašu grupu pasākumu dalībniekiem par aktīvu piedalīšanos Valentīdienas pasākumos. Vissirsnīgākais paldies 5., 8. un 10.klašu skolēniem un viņu klases audzinātājām A.Blaževičai, I. Putānei, R. Gilučei par idejām, ieguldīto organizatorisko darbu un uzņēmību. Foto: K.Stivriņa

 

Pēc Aglonas vidusskolas direktora vietnieces ārpussundu darbā K.Stivriņas informācijas sagatavoja un iesniedza

Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv