Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Valodu nedēļa Aglonas vidusskolā

No šī gada 16. aprīļa līdz 26. aprīlim Aglonas vidusskolā ritēja Valodu nedēļa. Uzmanības centrā bija kā latviešu valoda, tā arī krievu, angļu, vācu valoda. Nedēļas aktivitāšu moto bija: “Mūsu darbi Latvijai”.

 

Katrā no nedēļas dienām tika piedāvātas dažādas  aktivitātes.

Pirmdienu krāsaināku padarīja mīklu minēšana visās valodās. Tās vadīja skolotājas R. Karpova un I. Kudiņa.

Otrdiena tika veltīta Rokrakstu konkursam. Tā devīze bija  “Mans rokraksts Latvijai!’”

Katras klases audzēkņiem tika iedalīts teksts no J. Jaunsudrabiņa daiļdarba “Piemini Latviju!”  Rokrakstus novērtēja. Kādam tika piešķirts  taurenis, jo rokraksts atbilda prasībām, cits saņēma puķīti. Lūk, pašu skolēnu atziņas par šo pasākumu:

Andris: “Patika visus darbus apskatīt un salīdzināt ar savu veikumu.”

Elmīra: “Vēlētos atkārtot!”

Anna: “Tas disciplinē un pats redzi izmaiņas rokrakstā.”

Otrdien klasēs tika piedāvātas valodu spēles.

Ieva:  “Jauki! Tās attīsta domāšanu un reakciju.”

Valodu spēles, rēbusi, anagrammas tika risinātas visu nedēļu.

Trešdien bija Ātrlasīšanas konkurss, kuru vadīja skolotāja M.Pušņakova. Sacentās 4 ātrākie lasītāji no katras klases. Uzvarētāji  1. vietas ieguvēji  Valainis Kristaps, Viktorija Nartiša, Patrīcija Viļuma, 2. vieta U. Ušackai, Ilonai Haritonovai, Lindai Matisānei.

Pēc 3. mācību stundas skolas zālē bija KARAOKE. Klašu skolēni lozēja dziesmas, kāpa uz skatuves un dziedāja.

Patīkami lasīt komentārus:

Evita: “Visi dzied vienu dziesmu, jūti spēku, kas vieno.”

Anastasija, Alise: “Neviens nepievērsa uzmanību, kā un cik pareizi dziedi. Visi to darīja no sirds.”

Diena bija ļoti piesātināta, jo šajā dienā Aglonas novada centrālajā bibliotēkā bija Lauras Greizes  grāmatas “Nolādētā”  atvēršanas svētki.

Ceturtdien spēle “Kas? Kur? Kad?” 5.-8. Klasēm, kuru vadīja skolotāja M. Pušņakova. Šī spēle mūsu skolā iemantojusi lielu atsaucību. Skolēni sacenšas par piedalīšanos un iekļūšanu komandās. Patiess prieks par vērtējumu.

Lāsma:  “Ieguvu jaunas zināšanas. Patika strādāt komandā. Izjutu atbildību.”

Laila: “Patika jautājumu daudzveidība, jo bija gan loģikas jautājumi, gan saistīti ar mācību programmu.”

Ceturtdien jauniešiem skolas bibliotēkā tika piedāvātas izzinošās valodu rotaļas, kuras vadīja skolas bibliotekāre V. Ondzule.

Piektdiena bija Lasīšanas diena. Klasēs gan skaļi, gan klusām, gan kā priekšā lasīšana, gan kā izteiksmīga lasīšana tika lasīti grāmatu fragmenti.

Pirmdien spēle “Kas? Kur? Kad?” 9. – 12. klašu skolēniem.

Trešdiena- Improvizācijas teātris.

Ceturtdiena- nedēļas noslēgums. Vispirms interesenti  tikās ar Lauru Greizi – Aglonas vidusskolas absolventi, RTA maģistranti. Viņa savu maģistra darbu izstrādāja, apvienojot dzejošanas un fotografēšanas prasmi.

Sarunā izkristalizējās atziņas, ka dzīvē ir jāstrādā daudz un dikti,

nav nevaru un negribu.

Jauniete izstāstīja , kādas ir viņas rakstīšanas metodes un paņēmieni.

Pēcpusdienā visi pulcējās uz skolas rodošo darbu konkursa noslēguma pasākumu. Skolas radoši domājošie un rakstošie bērni iesniedza  vērtēšanai savus darbus, lai iekļūtu vai nu lielajā “13. Vilnī” vai mazajā “Vilnītī”. Šogad tika iesniegti 224 darbi: 3 angļu valodā, 76 krievu valodā, 145 latviešu valodā.

Paldies visiem jauniešiem, kuri uzdrīkstējās un atļāva ielūkoties  kādā slēptākajā dvēseles daļiņā! Rakstīt- tas taču sevis, savu domu, savu slēptāko jūtu, domu atklāsme. Tas ir arī papilddarbs, jo darbi jāpārraksta datorrakstā.

Skolēnu vērtējumi iepriecina un dod spēku turpmākajam darbam.

Sabrīna: “Pasākums pierāda skolēnu talantīgumu.”

Arkādijs: “Jutos kā ģimenē, starp savējiem.”

Liene: “Pasākums vieno jaunos un pieredzējušos rakstītājus. Interesanti klausīties to autoru darbus, kuri raksta regulāri. Kā mainās domas, rakstīšanas stils.”

Nedēļu kopumā skolēni novērtēja pozitīvi -ar domu tādu organizēt arī nākamgad. Skolnieces, kuras mūsu skolā mācās pirmo gadu (Daina, Viktorija), bija pārsteigtas par visas skolas aktivitāti.

Klasēs nedēļas laikā notika arī citas aktivitātes. Skolotāja R. Karpova piedāvāja iesaistīties viktorīnā, izkrāsot lelles- matrjoškas. Skolēni saņēma balvas. 6.  klases skolēni atzinīgi vērtēja spēli “Poļe čudes”.

Skolotāja M. Pušņakova  9.un 12. klases skolēnus aicināja atstāt savas dzīves moto, 2 novēlējumus rokrakstā par piemiņu Aglonas vidusskolas “Rokrakstu grāmatā”.

Skolotāja R. Grigule aicināja 5., 6. klašu skolēnus uzrakstīt sludinājumus ar humora pieskaņu. Bija kritēriji izvērtējumam, jo vērtēt tika aicināti arī skolēni. Skolēnu vērtējumā 1. vieta Aivim Skudram, 2. vieta Ievai Valainei, 3. vieta Gabrielai  Repšai- Kondratjevai .

Valodu skolotāji M. Pušņakova, R. Grigule, R. Karpova, I.Kudiņa,  mūzikas skolotāja L. Valaine, bibliotekāre V. Ondzule saka lielu paldies visiem, kuri atbalstīja VALODU NEDĒĻAS aktivitātes.

Lielākā balva un atzinība skolotājiem ir jūsu, jaunieši, labie vārdi. Tas, ka jūs guvāt jaunas zināšanas, jutāties kopā labi, vienoti!

V. Jākobsons, latviešu rakstnieks, ir teicis: “Valoda ir mūsu stiprais vairogs. Jo tā būs labāka un spožāka, jo vairogs spožāks un izturīgāks. Ja runājam nelabi, tā ir mūsu pašu vaina. Ne turks, ne francietis, ne Smūls, ne Stūls tam nav par iemeslu.”

Sargāsim un kopsim, arī mīlēsim savu valodu, tad arī mūs mīlēs!

 

Informāciju iesniedza: Aglonas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja R. Grigule

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv