Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo

Noslēgts nekustamā īpašuma Ezerkalna ielā 3A, Jaunaglonā, Aglonas pagastā, Aglonas novadā, kadastra Nr.7642 501 0018, nomaksas pirkuma līgums. Pirkuma cena Ls 2 500.