Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

2013. gada 23. janvārī stājušies spēkā grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” (7.panta 4.daļa), kas paredz, ka arheoloģiskās senvietās -  zemē, virs zemes vai ūdenī atrastās senlietas (ar datējumu līdz 17.gadsimtam ieskaitot) pieder valstij. Valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 2.aprīlim persona būs rakstveidā paziņojusi Inspekcijai.

Lai likuma grozījumu rezultātā cilvēki saglabātu īpašumā šobrīd tiem jau piederošās senlietas, ir paredzēts pārejas periods, kas dod iespēju valsti informēt par personām piederošām senlietām. Likuma pārejas perioda noteikumi nosaka, ka valsts īpašuma tiesības neattieksies uz tām senlietām, par kurām līdz 2013.gada 30.martam (sakara ar Lieldienu svētkiem – 2.aprīlim) persona būs rakstveidā paziņojusi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai.

Lai atvieglotu paziņošanas procedūru par privātīpašumā esošu senlietu, Inspekcija ir izstrādājusi iesniegumu formu, kuru senlietas īpašnieks aizpilda un iesniedz Inspekcijai.

forma_pazinojums_senlieta    paraugs, kā aizpildīt formu – paraugs_pazinojums_senlieta

Personu paziņojumus par īpašumā (valdījumā) esošu senlietu saskaņā ar likuma „Par kultūras pieminekļu aizsardzību” pārejas noteikumu 3.punktu iespējams iesniegt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.

Grozījumu skaidrojums – senlietas
Personīgi:

  • Inspekcijas klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Pils iela 20;
  • Inspekcijas Kurzemes reģionālajā nodaļā Kuldīgā, Baznīcas iela 9-10;
  • Inspekcijas Latgales reģionālajā nodaļā Rēzeknē, Baznīcas iela 19;
  • Inspekcijas Vidzemes reģionālajā nodaļā Cēsīs, Pils laukums 5.

Darba laiki: pirmdienās no plkst.10 līdz 18, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst.10 līdz 16; pārtraukums – no plkst.12:30 līdz 13

Elektroniski uz e-pasta adresi

  • vkpai@mantojums.lv, ja paziņojums noformēts atbilstoši elektronisku dokumentu noformēšanas prasībām.

Pa pastu:

  • Rīga, Mazā Pils ielā 17/19, LV-1050.