Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts meža dienests informē

Ar 2012. gada 1. janvāri Valsts meža dienestā tiks veiktas izmaiņas darba organizācijas kārtībā, kas saistītas ar funkcionālo un strukturālo optimizāciju .  Aglonas mežniecība tiek likvidēta un Aglonas, Grāveru, Šķeltovas pagastu teritorijas nonāk Dienvidlatgales virsmežniecības Krāslavas nodaļas uzraudzībā, savukārt Kastuļinas pagasta teritorija nonāk Dienvidlatgales virsmežniecības Dagdas nodaļas uzraudzībā.

Krāslavas un Dagdas nodaļas atradīsies:

Latgales ielā 6, Krāslavā, Krāslavas novadā, LV – 5601

Tālrunis 65622595
Latvijā Valsts meža dienests meža īpašniekus gaidīs 29 birojos – apmeklētāju pieņemšanas vietās, kas pamatā izvietotas kādreizējo rajonu centros, kur jau ir izveidojusies cilvēku plūsma un atrodas arī citas iestādes.

Dienvidlatgales virsmežniecība:
- Daugavpils birojs –  Kr.Valdemāra iela 7, Daugavpils, LV-5401;  t. 65422935

- Krāslavas birojs – Latgales iela 6, Krāslava, LV-5601;  t. 65622595

-Preiļu birojs – “Mežsētas”, Preiļu pag., Preiļu nov., LV-5301;  t. 65381196

Sīkāka informācija atrodama Valsts meža dienesta mājas lapā www.vmd.gov.lv