Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Valsts sociālās aprūpes centrs „Latgale” piedāvā darbu filiāles vadītājam filiālē „Krastiņi”

Atklātais  konkurss uz filiāles ”Krastiņi” vadītāja amata vietu.

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku

Pienākumi: plānot un organizēt filiāles darbu, nodrošināt kvalitatīvu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu un tiesību ievērošanu filiālē, prasme strādāt ar datoru.

Prasības: vismaz divu gadu darba pieredze darbā valsts pārvaldes institūcijā , ugunsdrošības kurss- 160 stundas, darba aizsardzība 60 stundas, prasme strādāt ar datoru (World, Excel un dažādām programmām).

Izglītības līmenis: Augstākā izglītība- 2 līmeņa vai maģistrs (ekonomika, vadība, jurispudence vai sociālais darbs).

Valodas prasme: Latviešu- augstākā pakāpe

Alga: sākot no EUR 1096 (viens tūkstotis deviņdesmit seši eiro un 00 centi) līdz EUR 1210 (viens tūkstotis desmit eiro un 00 centi).

Darba vietas adrese: VSAC „Latgale” filiāle „Krastiņi”, Geraņimova, Kastuļinas pagasts, Aglonas novads, LV-5685

Pieteikumus iesniegt atbilstoši atklātā konkursa nolikumam (skatīt VSAC “Latgale” mājas lapā: www.vsaclatgale.gov.lv sadaļā “Vakances”) līdz 2016.gada 14.oktobrim plkst.10.00 VSAC “Latgale” , Lielmēmele-1, Mazzalves pagasts, Neretas novads, LV-5133, 2.stāva sekretariātā. Pasūtītāja darba laikā: no pirmdienas līdz piektdienai 8:00-16:30, pārtraukums 12:00-12:30, vai nosūtot to uz šajā punktā minēto adresi pa pastu ierakstītā sūtījumā.

Kontaktpersona: direktore Mārīte Grigāne, tālr. 65175244

Informāciju iesniedza:  Vineta Ginote,  VSAC  “Latgale” personāla nodaļas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv