Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts svētki 2011

Saturs atjaunots: 10.11.2011.

Novemba mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts īpašā rakstā un zelta burtiem. Katram, kuram Latvija ir tuva un dārga, novembris ir svēts mēnesis, jo dabas vistumšākajā mēnesī  dzimusi Latvijas valsts un Latvijas brīvības cīņās atbrīvota Rīga.
11. un 18. novembra  – Tēvzemes nedēļas sarīkojumi  Aglonas novadā.

Aglonas Kultūras centrs

18.11. plkst.14:00
Latvijas neatkarības proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums.
Ieeja – brīva

 

Grāveru TN

19.11. plkst.19.00 svinīgais sarīkojums, kas veltīts LR proklamēšanas dienai.

 

Aglonas vidusskola

10.11. plkst. 9.40 Mārtiņdienas kārumtirgus.
11.11. 12.40 Lāčplēša dienas sarīkojums „Vīru spēles”.
14.11. plkst. 10.00 Erudītu konkurss „Mana Latvija”. Piedalās Aglonas novada skolu komandas.
17.11. plkst.13.30 LR proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Latvijas ceļš”.

 

Aglonas bērnu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops”

07. – 17.11. zīmējumu konkurss – izstāde „Latvijai”
Svētku nedēļas laikā 14.11. – 17.11. akcija – katrs centra apmeklētājs piedalās jautājumu – atbilžu viktorīnā par Aglonas novadu, kā arī notiks ielu vingrotāju paraugdemonstrējumi (laiks tiks precizēts).

 

Tēvzemes nedēļas pasākumi Aglonas internātvidusskolā
10.11. 2011.- konkurss par Latviju ”Erudīts – 2011” 5.-9.kl.
14.11.2011. – piedalīšanās Aglonas novada erudīcijas konkursā “Mana Latvija” Aglonas vsk.
15.11.2011. – konkurss par Latviju ”Erudīts – 2011” 10.-12.kl.
16.11.2011. – erudīcijas konkurss 1.-4.kl.
17.11.2011. – koncerts veltīts LR proklamēšanas dienai
10.11. – 24.11. – Aglonas internātvidusskolas bibliotēkaa izstāde ”Vissenākā grāmata” ( izdotas Latvijā līdz 1940.gadam).

 

Priežmalas pamatskola

17.novembrī plkst. 13.15 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs pasākums.