Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts svētki Aglonā

Mums ticis viszilākais ezers

Un rudākais rudzu lauks.

Visbaltākā bērzu birze,

Vismelnākais rupjmaizes klaips.

Un tieši Latvijai ticis

Vissvētākais debesu jums.

Jo savu vissvētāko zemi

Dievs ir atdevis mums.


Skaista un saulaina 18. novembra diena pulcēja Aglonas novada iedzīvotājus uz svinīgo pasākumu un koncertu par godu Latvijas 96. gadskārtai. Svinīgā pasākuma gaitā tika godināti Aglonas novada iedzīvotāji, mūzikas skolu labākie audzēkņi, pasniegtas balvas Gada cilvēks un Gada balva. Īpašu patriotisku noskaņu pasākumam piešķīra Dobeles zemessardzes ansambļa muzikālais priekšnesums.

Lai atbalstīt bērnu papildus izglītību, paplašinot redzesloku un rosinot bērnos radošo garu, nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” ir piešķīris mācību stipendijas mūzikā. Tās tika pasniegtas četriem talantīgiem mūzikas skolu audzēkņiem: Alisei Ivbulei, Elīnai Ziemelei, Katrīnai Valainei un Dacei Daukštei. Jaunās pianistes Katrīna un Dace iepriecināja klātesošos ar savu uzstāšanos. Uzrunā novada iedzīvotājiem domes priekšsēdētāja Helēna Streiķe aicināja mīlēt savu dzimto lauku sētu, dzimto ciematu, pagastu, novadu un dzimto skolu. Mūsu novadā ir daudz dažādu izglītības iestāžu. Kā vienotības simbolu izglītības iestāžu direktoriem tika pasniegti Aglonas novada karogi. Mūsu novada galvenā bagātība ir mūsu iedzīvotāji. Tie ir čakli, strādīgi un zinoši. Atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas 96. gadadienu Aglonas novada domes apbalvojums “Aglonas novada gada cilvēks” ir  piešķirts Valdim Tumovam par sešu gadu garumā veikto darbu Aglonas vārda popularizēšanā, lielu personīgo ieguldījumu veidojot 2.pasaules kara ekspozīciju (muzeju). Tas ir piemērs tam, ka ir iespējams savienot savu hobiju ar darbību visas sabiedrības labā.

Apbalvojumi “Gada balva”

Nominācija KULTŪRAIeva Lazdāne,  Aglonas bazilikas Kora skolas direktore, kora “ASSUMPTA” vadītāja,  par izciliem panākumiem novada kultūras dzīves attīstībā un Aglonas novada vārda popularizēšanā.

Nominācija IZGLĪTĪBADaniels Krimans, Aglonas vidusskolas 12. klases skolēns,  par izciliem sasniegumiem mācībās, valsts un starptautiskajās olimpiādēs.

Nominācija SABIEDRISKĀ DARBĪBAVija Kudiņa, Aglonas Maizes muzeja vadītāja,  par ilggadēju latvisko un latgalisko tradīciju saglabāšanu un izkopšanu un Aglonas vārda popularizēšanu.

Nominācija VESELĪBAS AIZSARDZĪBA un SOCIĀLĀ APRŪPESkaidrīte Valaine, “Aglonas doktorāta” ģimenes ārsts,  par profesionalitāti, atsaucību un uzmanīgu attieksmi pret pacientiem.

Nominācija SPORTSVladimirs Afanasjevs, Šķeltovas pagasta sporta organizators, par sportiska un veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū Aglonas novadā.

Nominācija TAUTSAIMNIECĪBARimma Romanova, z/s “Pakalni” Kastuļinas pagasta uzņēmēja, par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Aglonas novadā.

Katrs nominants saņēma piemiņas dāvanas, pateicības vārdus un ziedus no Aglonas novada domes, kā arī no saviem radiem, draugiem un kolēģiem.

Svētku turpinājumā klātesošos priecēja Dobeles zemessardzes dziedošie pārstāvji, kuru repertuārā bija patriotiskas un liriskas dziesmas, pavisam jaunas un sen pazīstamas. Ansambļa vadītājs Artūrs Reiniks, kurš ir daudzu dziesmu mūzikas un tekstu autors, apsveica skatītājus ar svētkiem. Domājot, strādājot, gaidot un sagaidot Latvijas 96. dzimšanas dienu, iededzināsim sirds liesmiņas, lai gaismas daudz, lai prieka daudz, lai mīlestības nepietrūkst, lai visi kopā esam stipri savā Latvijā, savā novadā un savā ģimenē! Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas. Foto: T.Komare

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv