Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts svētki Grāveros

16. novembrī plkst.19:00 Grāveru TN notiks Latvijas valsts proklamēšanas 95. gadadienas sarīkojums. Tiks godināti Grāveru aktīvākie cilvēki.
Pasākuma ietvaros notiks arī SFL projekta „Turpini mainīties” noslēgums. Pašdarbības kolektīvu koncerts.
Plkst. 20:00 Atpūtas balle – groziņu vakars kopā ar Valēriju Stivriņu.

Laipni aicināti!
Līdzi jāņem groziņu un jauku noskaņojumu.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv