Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts svētki Šķeltovā

…tev par pilsoni, pasaule, nederu,

kaut man kabatā pases un kartes,

jo es zinu, ka jābūt man Latvijā

septembrī, novembrī, martā.

 

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,

jo bez manis sals pekaiņiem pekas,

jo bez manis svecītes krastmalā

vēji nopūtīs –

tādas būs, pasaulīt, sekas.

Dzimšanas diena – vēl viens pakāpiens, vēl viens solis uz kaut ko jaunu, gaišu, skaistu. Dzimšanas diena, Tev, Latvija! Sveicam arī mēs – šķeltovieši!
17. novembra vakarā Šķeltovas TN notika pasākums, veltīts LR proklamēšanas 96. gadadienai, kurā piedalījās Aglonas Bazilikas kora skolas koris, Aglonas Bazilikas Aglonas novada jauktais koris „ASSUMPTA”  (vadītāja Ieva Lazdāne) un jaunais saksofonists no Izvaltas Tālis Tukāns. Vakara gaitā iedzīvotājus apsveica Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina, kā arī tika godināti Šķeltovas pagasta iedzīvotāji par īpašiem nopelniem Šķeltovas pagasta dzīvē. Sadaļā Fotogalerijas ir apskatāmas pasākuma fotogrāfijas. Foto: A.Leikuma

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv