Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Valsts svētku sarīkojums Šķeltovā

16. novembrī Šķeltovas Tautas namā norisinājās Latvijas 101. gadadienai veltīts koncerts. Svinīgo sarīkojumu atklāja Šķeltovas pagasta pārvaldes vadītāja Irēna Maļuhina. Svētku  vakarā  priekšnesumus sniedza: Aglonas vidusskolas jauniešu tautas deju kolektīvs (vadītāja Dina Staškeviča), Dagdas KN vokālā grupa “Solversija” (vadītāja Solvita Plivča) un Šķeltovas TN vokālais ansamblis “Kombinācija”.

Informāciju iesniedza: Astrīda Leikuma, Šķeltovas TN vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Par paveikto 2019. gadā

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Bērnu tiesības

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS