Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Valsts svētkus svin paši mazākie Aglonas novada iedzīvotāji

Es cilvēks mazs,
Bet man ir viss,
Lai Latviju es justu,
Lai plašā pasaulē
Pavisam nepazustu.


Valsts simtgade ir nozīmīgs notikums mūsdienu Latvijas vēsturē, tāpēc arī pirmsskolas izglītības iestādes  kolektīvs un bērni nolēma šo notikumu atzīmēt kaut kā īpašāk.
9. novembrī  5-6 gadīgie bērni kopā ar skolotājām devās ārā, kur notika svecīšu iedegšanas “Gaismas ceļš” pasākums, no svecīšu liesmiņām tika  izveidota Latvijas karte. Lāčplēša dienā skaisti zaigoja mūsu Latvija.
13. novembrī pirmsskolas iestādē tika rīkots pasākums, kurā bērni iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem. Pie mums viesojās policijas darbinieks, ugunsdzēsējs un zemessargs. Viesi sniedza izzinošu informāciju par savu darbu, par tā nozīmīgumu valsts un cilvēku dzīvē. Katrs, kas vēlējās, varēja pielaikot bruņu vesti, ķiveri, darboties ar gaismas signāliem utt. Bija arī pārsteiguma moments, kad noslēgumā ieradās bebrs Bruno un runcis Rūdis. Bērniem ļoti patika šis pasākums. Paldies ciemiņiem par dāvanām.
Visu mēnesi,  kopā ar savām skolotājām, bērni daudz  izzināja, pētīja kāda ir Latvija visos gadalaikos, strādāja radošajās darbnīcās. Vecāki iestādei dāvināja skaistus simtgades cimdiņus.
16. novembrī koncerts bija kā dāvana mūsu Latvijai, sev un  vecākiem. Svinīgā pasākumā suminājām Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu. Svētkos bērni dziesmās un dzejoļos cildināja Latviju. Kopā ar Sprīdīti iepazina Latviju caur skaņām, sajūtām, garšām un smaržām. Ar skanīgu dziesmu, iestādes darbinieku izpildījumā,  izskanēja svētku koncerts.
Milzīgs paldies  iestādes darbiniekiem un vecākiem par ieguldīto darbu un atbalstu!
Tā mēs  izdzīvojām   Latvijas dzimšanas dienu, tas bija  mūsu ieguldījums simtgadei.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Valentīna Mihailova, Aglonas novada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv