Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

VARAM ministrs Pūce pieļauj arī brīvprātīgu pašvaldību apvienošanos

30. janvārī Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS) notika Novadu apvienības Valdes tikšanās ar jauno vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci. Tikšanās gaitā pašvaldību vadītāji vairākkārt uzsvēra, ka reģionālo reformu var veikt tikai tad, ja ļoti pamatīgi izpētīta reālā situācija pašvaldībās, un saskaņā ar reģionālās attīstības politiku, kuras šobrīd nav. Jaunais ministrs sarunās arī pieļāva, ka būs apsveicama pašvaldību brīvprātīga apvienošanās, tomēr par detaļām vēl pāragri runāt.


“Joprojām nav izvērtēta iepriekšējā reforma, kas notika 2009. gadā. Nav ne pētījumu, ne skaitļu, ne datu, kā tā ietekmēja pašvaldību darbību, izaugsmi un ilgtspēju, reģionu attīstību kopumā. Un jau tagad steidzam veikt vēl vienu reformu. Lai to izdarītu pilnvērtīgi, jābūt redzējumam, kas notiek pašvaldībās – kā dzīvo lielie novadi, kā mazie, kā apdzīvotās vietas lielajos novados utt.,” uzsvēra Naukšēnu novada domes priekšsēdētājs Jānis Zuments.

“Pašvaldību sektorā viena no valdības prioritātēm šobrīd ir pašvaldību reforma. Man bail, ka nebūšu universāli mīlēts ministrs, jo reforma nav jautājums, kuru atbalsta visas pašvaldības. Mans mērķis reformu ir organizēt maksimāli savstarpējā sadarbībā, cieņā, kopīga rezultāta meklēšanā un ievērojot Eiropas vietējo pašvaldību hartu. Tas paņems daudz enerģijas, bet kopā pie rezultāta mums ir jānonāk. Šobrīd vienotas reformas kartes valdībai nav, tomēr pie šī jautājuma darbs ir uzsākts. Vispirms oficiāli jāstartē šis jautājums, izstrādājot atbilstošu normatīvo aktu. Mans mērķis ir to izdarīt mēneša laikā. Tālāk – 6 līdz 9 mēnešu griezumā – visa uzmanība un darbs tiks veltīts izpētei: skaitļiem, datiem, pētījumiem un, protams, braucieniem uz pašvaldībām,” skaidroja J. Pūce, piebilstot, ka ar ministra iniciatīvu jau ir izveidota attīstības komiteja, kas regulāri veiks darbu pie reformas virzības.
Gan ministrs, gan pašvaldību vadītāji bija vienisprātis, ka valstī kopsolī veicamas arī veselības un izglītības reformas, liels darbs pie reģionālo autoceļu, atkritumu nozares, pašvaldību policijas jautājuma sakārtošanas, kā arī valsts un pašvaldību funkciju sinerģijas sakārtošanas, ko ministrs nosauca par mudžekli, kas jāšķetina pa vienam pavedienam.

Tikšanās noslēgumā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis atzinīgi novērtēja sadzirdēto abpusējo gatavību sadarboties visos minētajos jautājumos. “Reforma būs veiksmīga, ja to atbalstīs pašvaldības un iedzīvotāji, jo mēs labi zinām, ka jebkuras nozares attīstības veiksmes atslēga ir pašas nozares atbalsts.”
Maksimālu sadarbību no savas puses solīja arī VARAM ministrs.

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir aizsargāt novadu intereses, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri. Plašāka informācija par Novadu apvienību šeit

Avots: Latvijas Pašvaldību savienība

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv